Uitreiking Cultuurprijzen in Overijse

OVERIJSE - 05-10-09 - Op 2 oktober 2009 werden in het Cultuurcentrum Den Blank in Overijse de laureaten bekend gemaakt van de Cultuurprijzen voor sociaal-maatschappelijke inzet 2009 (categorie personen en categorie verenigingen) uitgereikt door de Cultuurraad van Overijse.

De winnares in de categorie personen is Ginette Verheust. De winnaar in de categorie verenigingen is Oxfam Wereldwinkel.

De gemeente Overijse rijkte de Keizer Karel Folkoreprijs 2009 uit aan René Janssens.

U vindt meer duiding over deze personen en vereniging in bijgevoegde toespraken.

TOESPRAAK VAN CARINE WILLAERT

Als voorzitter van de Cultuurraad mag ik u van harte verwelkomen op de uitreiking van de cultuurprijzen en de Keizer Karel Fokloreprijs 2009.

Het programma bestaat uit twee delen.
Het eerste deel biedt u het optreden van de zang- en muziekgroep Woshkoor. Zij zingen liederen uit en over de Derde en Vierde Wereld, liederen over armoede, hoop onderdrukking bevrijding Doorheen deze liederen spreekt de keuze die ze maken: tegen onderdrukking, ongelijkheid, onrechtvaardigheid. Zij staan aan de kant van die mannen, vrouwen , kinderen die hier of elders de duizend en één daden stellen van leven en strijd om het rad anders te doen draaien.
Het tweede gedeelte toont de waardering van Overijse, zowel vanuit het bestuur als vanuit het verenigingsleven, voor hen die door hun inzet en werking een verrijking van onze samenleving betekenen.
Het gemeentebestuur reikt vanavond de Keizer Karel folkloreprijs voor uit.

De leden van de Cultuurraad Overijse bekronen organisaties en persoonlijkheden die op een bijzondere manier kleur en uitstraling geven aan de cultuurbeleving in Overijse.
Vanaf 2007 worden de prijzen beurtelings uitgereikt: het ene jaar voor sociaal-maatschappelijke inzet, het andere jaar voor artistiek-culturele inzet. Dit jaar gaan we voor de sociaal-maatschappelijke verdienste d.w.z. behorende tot het domein van het sociaal-cultureel werk, het welzijnswerk, cursuswerking, het verenigingsleven, de ontwikkelingssamenwerking en het maatschappelijk engagement.

De cultuurprijzen zijn gebaseerd op een systeem van nominaties door de verenigingen, deskundigen en professionele instellingen aangesloten bij de cultuurraad. In de nominatie ronde kunnen per formulier maximum drie verenigingen respectievelijk drie personen voorgedragen worden. Deze namen vormen de lijsten van kandidaten die uiteindelijk op de stemformulieren voorkomen.
Er werden dit jaar 13 verenigingen genomineerd en 24 personen allen bedrijvig in het sociaal-maatschappelijk domein. Bij het stemmen worden 1, 2 en 3 punten toegekend volgens toenemende appreciatie.
De winnaars ontvangen naast een trofee, een ontwerp van Alex Van Bogaert, ook een geldprijs. Voor personen bedraagt de geschenkbon 200 euro en voor verenigingen 250 euro te besteden tot nut van de leden.

Wie vanavond de prijzen in ontvangst mag nemen, hou ik nog even als verrassing.
Ik geef nu graag het woord aan Sven Willekens, schepen van cultuur.

Het is nu tijd om deze feestelijke avond aan te vatten.
In 1970 ontstond in Heist-op-den-Berg de Wosh dit is Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Heist-op-den-Berg. Info en actie stonden centraal. Gaandeweg kwam de vraag naar een meer animatieve manier om mensen aan te spreken rond Derde Wereld, armoede Zo werd in februari 1980 het Wosh koor geboren. Wat startte als een klein éénstemmig koor groeide uit tot een heuse vierstemmige zang- en muziekgroep met vele enthousiaste zangers en zangeressen en een gevarieerde muzikale ondersteuning. Het woshkoor werd één van de meest gewaardeerde derdewereldkoren in Vlaanderen.
Het koor slaagt erin op enthousiaste en verrassende wijze liederen te brengen uit alle hoeken van de wereld, maar vooral uit het Zuiden; liederen van hoop en verzet tegen onderdrukking en armoede. Doorheen de jaren veranderde de stijl van strijdliederen naar wereldmuziek. Maar het koor blijft zich scharen aan de kant van hen die waar ook ter wereld proberen het onrecht en de ongelijkheid te bestrijden en het tij te doen keren.

Dan is nu het ogenblik aangebroken om de prijzen uit te reiken. Mag ik burgemeester Dirk Brankaer op het podium vragen voor de bekendmaking van de laureaat van de Keizer Karel Folkloreprijs en voor het overhandigen van deze prijs. De druivenkoningin zorgt voor het overhandigen van de bloemen.

De cultuurprijs voor verenigingen wordt overhandigd door Sven Willekens, schepen van cultuur.
De cultuurprijs voor verenigingen heeft betrekking op bijzondere/opvallende verenigingsactiviteiten die plaatsvonden in de voorbije twee kalenderjaren.
De vijf laureaten worden in alfabetische volgorde afgeroepn. Graag verzoek ik de afgevaardigde van de vereniging naar het podium te komen:
De IJsezwaaiers,Kiwnis Overijse Druivenland, Leegheidfeesten vzw, Oxfam wereldwinkel en Welzijnszorg en onthaal.
Als vijfde laureaat Kiwanis Overijse Druivenland voor de organisatie van de vlooienmarkt, concerten waarvan de opbrengsten integraal gaan naar sociale werken in de streek: De kerselaar, Katholieke Bond Mindervaliden, voedselbank
Op de vierde plaats Leegheidfeesten vzw omdat de volkse eigenheid tijdens deze feesten op de eerste plaats komt.
De derde laureaat: wimpelen en vendelen werkt gemeenschapsvormend zowel voor de deelnemers als voor de sympathisanten: de IJsezwaaiers.
Tweede laureaat is: voor hun inzet voor bejaarden en zieken: Welzijnszorg en onthaal
De winnaar vanavond: voor hun strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, voor hun verkoop van eerlijke producten de zogenaamde Fair Trade: Oxfam Wereldwinkel

De cultuurprijs voor personen wordt uitgereikt voor hun levenswerk of voor verdiensten opgebouwd tenminste tijdens de voorbije twee kalenderjaren .
Dames en heren,
Voor de cultuurprijs voor sociaal-maatschappelijke inzet 2009 categorie personen zijn de 5 laureaten:Wim Arckens,Lieven Baisier, Hugette Praet, de heer en mevrouw JanVan Ormelingen-Proesmans en Ginette Verheust
Op de vijfde plaats Lieven Baisier voor zijn inzet in de Wereldwinkel, parochiecentrum Ter IJse en de organisatie van de vrijwilligerswerking voor de stand Ter IJse tijdens de druivenfeesten. Dan zijn er 3 laureaten voor de tweede plaats: Wim Arckens voor zijn inzet bij Amnesty International ; Hugette Praet voor haar inzet om voor arme mensen voedselpaketten in te zamelen, haar mateloze inzet voor Voedselbank, Rode kruis, Kennisbeurs;de heer en mevrouw Jan Van Ormelingen-Proesmans voor hun inzet voor De kerselaar.
De winnaar is Ginette Verheust voor haar inzet in tal van verenigingen en haar engagement voor minder-validen in het beoefen van sportactiviteiten en ook haar grote werkkracht als bestuurslid van KVLV Overijse.

Ik wens haar niet enkel te feliciteren, maar ook te danken voor haar jarenlange enthousiasme en haar grote inzet.


TOESPRAAK BURGEMEESTER BRANKAER

Op mijn beurt heet ik jullie van hartelijk welkom op deze feestavond waarop we de cultuurprijzen en de Keizer Karelprijs voor folklore uitgereiken.

Sommige jaren ligt het voor de hand aan wie de gemeente de Keizer Karelprijs voor de folklore best uitreikt. Wel voor 2009 was de keuze zeer eenvoudig.

De gemeente heeft op 15 december 2008 een brief ontvangen van de V.V.V. van Overijse. Zij vonden dat de onze persoon een speciale Overijsese pluimt verdient.
Als motivering gaf de V.V.V. het is een man, alom geëerd, die zich voor de toeristische en algemene promotie van onze gemeente geen moeite spaart. Hij deed en doet het graag, gemoedelijk en goed .

Maar over wie hebben we het nu eigenlijk?

Het gaat om een man die geboren is in 1921 te Overijse. Hij heeft 1 dochter waarvoor hij zich met hart en ziel inzet. Ja, met deze beschrijving weten jullie waarschijnlijk nog niet veel meer.

Laat ons nog even verder gaan

In 1986 werd de Gidsenbond Midden-Brabant opgericht. Onmiddellijk was hij bereid om mee te werken aan dit initiatief. Hij had namelijk zelf met succes de gidsenopleiding gevolgd. Maar gewoon meewerken was niet voldoende. In 1988 werd hij ondervoorzitter van de vereniging en een jaar later zelfs voorzitter. In meer dan 10 jaar voorzitterschap plaatste hij de Gidsenbond Midden-Brabant op de kaart: nieuwe gidsencursussen, bijscholingen, met als resultaat, kwaliteitsvolle gidsen waar wij kunnen beroep op doen.

Ook voor de gemeente Overijse heeft hij actief mee gewerkt aan de uitbouw van het plaatselijk toerisme. Als lid van de V.V.V-Overijse, maar vooral als betrouwbare gids. Steeds paraat, zelfs op de allerlaatste momenten om ons uit de nood te helpen. Op de autobus of al wandelend, steeds kregen de toeristen een professionele uitleg. Met al zijn kennis over heden en verleden van Overijse wist hij menig luisterend oor te bekoren.

Ook op sociaal vlak is hij zeer actief. Hij zorgt dat Sinterklaas jaarlijks langs komt in IJsedal. Toen het rusthuis van Overijse verhuisde in 2008 werd er een leuke dagtrip uitgestippeld. Ook onze persoon was weer van de partij. Hij gidste de senioren rond het meer van Genval.

Een speciale band heeft hij wel met het voormalig Duitse Krijgevangenenkamp in Terlanen, waar hij ooit nog het vaderland diende. Als oud-bewaker, maakte hij van het opsporen van zijn oud-wapenmakkers zowat zijn levenswerk. In 1984 werd een eerste boek uitgegeven over dit kamp. Vanaf dan was hij de stuwende kracht om vriend en vijand van weleer regelmatig samen te brengen.

En dit zijn slechts enkele domeinen waarin onze gelauwerde van vanvond actief was en nog steeds is. De Civiele Bescherming, het Rode Kruis, de Heemkundige Kring, ja, zelfs als Lustige Zeveraar we zouden nog een tijdje kunnen doorgaan.

Tot besluit zouden we kunnen zeggen dat we de man kennen als een sociale, veelzijdig iemand waar we steeds beroep kunnen op doen.

Bedankt voor de jarenlange samenwerking, bedankt voor alles.. en waarschijnlijk zullen we nog lang op u moeten beroep doen.

De Keizer Karelfloklore prijs 2009 wordt toegekend aan René Janssens.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 05-10-09 • Uur: 12u41

Auteur: Olivier • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Laatste berichten

Algemeen Nieuws

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur