Buurthuis bevordert samenleven Ruisbroek

SINT-PIETERS-LEEUW - 26-04-12 - De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies aan projecten die het samenleven in wijken met een grote diversiteit bevorderen. Het activiteitenaanbod van het buurthuis in Ruisbroek te Sint-Pieters-Leeuw is daar een mooi voorbeeld van.

'Sociale relaties tussen mensen zijn dynamischer en complexer geworden. De inwijking van nieuwe inwoners uit alle windstreken zorgt voor een grote diversiteit. Die diversiteit is een troef voor de provincie, maar maakt het samenleven in de wijken soms tot een uitdaging. Daarom geven we subsidies aan gemeentebesturen, OCMW's of huisvestingsmaatschappijen die de sociale samenhang en leefbaarheid samen met de buurtbewoners willen bevorderen', zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor diversiteit en gelijke kansen.

Er zijn momenteel projecten in Kortenaken, Kraainem, Vilvoorde en Sint-Pieters-Leeuw.

Zo is er in Ruisbroek een project waarbij men op basis van de behoeften van de inwoners activiteiten in het buurthuis organiseert. Zo zijn er specifieke activiteiten voor jongeren, vrouwen, nieuwkomers, kinderen met leerproblemen.


Karin Jiroflée, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant :
Voor het vierde jaar op rij schrijft de provincie subsidies uit die het samenleven in Vlaams-Brabant willen bevorderen.

Maatschappelijke evoluties hebben de manier van samenleven in Vlaams-Brabant en elders ingrijpend veranderd. Sociale relaties tussen mensen zijn dynamischer en complexer geworden. De inwijking van nieuwe inwoners uit alle windstreken zorgt voor een grote diversiteit aan culturen. Die diversiteit is een troef voor de provincie, maar maakt het samenleven in de gemeenten soms een uitdaging. Wijkbewoners kennen elkaar niet (meer), sociale netwerken raken verstoord en wijken verstedelijken. Veel mensen ervaren daardoor een gebrek aan sociale samenhang. Jammer want sociale samenhang zorgt voor leefbaardere en aangename wijken waar samenlevingsproblemen aangepakt worden.

Met de subsidie van maximaal 14.000 euro per project wil de provincie gemeentebesturen, OCMW's en huisvestingsmaatschappijen die op een duurzame manier aan verbondenheid willen werken, helpen bij de opstart van hun werking op het vlak van samenleven. Gedurende maximum 3 jaar kunnen ze een beroep doen op de subsidie. Vanaf dan moet de werking verankerd zijn in de reguliere werking van de aanvragers.

Na 3 jaar zien we mooie resultaten in de vorm van initiatieven (cf. criteria)
die tot stand komen met maximale participatie van buurt- en wijkbewoners,
waarbij men zoekt naar betrokkenheid van alle groepen in de wijk,
in samenwerking met verschillende partners en
met een blik op de lange termijn.

De projecten in Vilvoorde, Houtem, Kraainem, Kortenaken en Ruisbroek zijn in de voormiddag van 26 april als goede praktijkvoorbeelden voorgesteld op een inspiratiedag voor geïnteresseerde besturen en maatschappijen uit Vlaams-Brabant.

Lieve Vanlinthout, provincieraadslid en burgemeester, tevens bevoegd voor Integratie :
Het project in Ruisbroek werd geselecteerd omdat het vertrekt van de noden die de inwoners in hun wijk hebben. Reeds meer dan twee jaar geleden stapten enkele jongeren naar de gemeentelijke jeugddienst met de vraag een jongerenwerking in Ruisbroek uit te bouwen. Een voormalig atelier, vandaag omgedoopt tot de ‘1601’’werd door het gemeentebestuur ter beschikking gesteld om deze werking mogelijk te maken. Door het succes van dit project werden de contacten tussen de buurt en het gemeentebestuur beter en konden noden verder geïnventariseerd en geconcretiseerd worden. We konden stilaan dromen van een buurthuis, met een gevarieerd aanbod aan activiteiten. De integratieambtenaar heeft verschillende partners uit de gemeente en de wijk betrokken en samen met de jongeren en de bewoners creëerden ze een aanbod in het buurthuis voor verschillende doelgroepen in de wijk. Zo wordt het buurthuis een bekende plek voor iedereen.
Vandaag is het aanbod gevoelig uitgebreid: er is de permanentie van de toeleiders in diversiteit, de jongerenwerking onder leiding van Groep Intro, de vrouwenwerking in samenwerking met het OCMW, de taallessen Nederlands en de conversatiegroep, de huistaakbegeleiding en de studiebegeleiding in samenwerking met de scholen en het Globus taalinstituut, en allerhande activiteiten met bijvoorbeeld sociaal-culturele verenigingen, e.a.
Een feestcomité is in oprichting. Het comité zal bijvoorbeeld werken aan de opwaardering van de jaarmarkt, een jaarlijkse barbecue en kan suggesties doen voor andere activiteiten.

Karin Jiroflée:
Het project is ook een mooi voorbeeld van hoe de provincie over zijn verschillende diensten heen samenwerkt om initiatieven te ondersteunen. De inrichting van het buurthuis gebeurt immers met subsidies voor het opwaarderen van de woonomgeving.

Lieve Vanlinthout :
Zonder de steun van de provincie Vlaams-Brabant zou het project “1601-buurthuis Ruisbroek” nooit tot stand gekomen zijn. Eerst kregen we subsidies van provincie en Vlaamse gemeenschap voor het oprichten van een integratiedienst. Eens deze was opgericht, werden we gesubsidieerd voor het aanwerven van een integratieambtenaar.
En eens deze was aangesteld ging de bal aan het rollen voor het oprichten van een buurthuis in Ruisbroek. Dank zij diverse subsidies vanuit de provincie Vlaams-Brabant is dit project vandaag een succesformule, die in de toekomst zeker en vast verder wordt uitgebreid.

bron: http://www.sint-pieters-leeuw.eu
.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Meer informatie op de website: http://www.sint-pieters-leeuw.eu

Datum: 26-04-12 • Uur: 19u29

Auteur: geuzeinfo • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw

Laatste berichten

Algemeen Nieuws

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur