Mountainbike Route Tervuren Klaar

TERVUREN - 22-05-12 - Op 19 mei jl. opende Mario Van Rossum , sportschepen van Tervuren, officieel de permanent bewegwijzerde mountainbike route van Tervuren. Reeds jaren heeft hij geijverd om te komen tot zo'n bewegwijzerde route.
Tervuren als groene maar ook heuvelachtige gemeente leent zich immers enorm goed tot het beoefenen van deze sport . Daarom werd er ook geopteerd om deze doelstelling mee op te nemen in het sportbeleidsplan.

Ondertussen is dit een realiteit i.s.m. het BLOSO, het ANB , d e provinciale Sportdienst Vlaams Brabant en de sportdienst Tervuren werd er een mooie omloop ontwikkeld met 3 lussen goed voor een totaal van 43 km. Het waren de Pachthofbikers uit Duisburg die met hun ervaring de beste wegen hebben opgezocht en het was de dienst WEB van de gemeente Tervuren die de bewegwijzering plaatste . De drie lussen kunnen apart gereden worden , maar een combinatie is mogelijk, meer nog, er worden ook doorsteken voorzien naar de omlopen van Overijse en Hoeilaart voor diegenen die wat meer kilometer s op de teller willen. Tevens werd er geopteerd om in elke deelgemeente een startplaats te voorzien . Zo kan men vertrekken aan de Steenberg in Moorsel , d e sporthal in Vossem, Diependal in Tervuren en aan het Pachthof Stroykens in Duisburg. Op elk van die startplaatsen vind j e dan ook een duidel ijk en overzichtelijk startpaneel met alle info.

" Deze realisatie kan er alleen maar toe bijdragen dat we ook mountainbikers van buiten Tervuren, via een uniforme bewegijzering die in gans Vlaanderen wordt toegepast, kunnen aantrekken.... een sportieve manier om onze gemeente op zijn groenst te leren kennen.
Het Zonienwoud , het Kapucienenbos, de Warande en de hoogplateaus van Moorsel en Duisburg krijg je zeker te zien. " aldus Mario van Rossum

Meer info op de sportdienst of de dienst toerisme van de gemeente Tervuren
De route zal mee gepromoot worden vanuit het BLOSO op de site : http://www.bloso.be/sportpromotie/mountainbikeroutes/Pages/zoeken.aspx

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 22-05-12 • Uur: 10u16

Auteur: tim • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur