VB wil Vlaamse trainingen zwemclub

OVERIJSE - 27-06-12 - Vlaams Belang wil dat eurocraten lokale belastingen betalen in Overijse

Tijdens de gemeenteraad van 26 juni had Vlaams Belang-gemeenteraadslid Philip Claeys een agendapunt ingediend over het probleem dat ambtenaren van de Europese Unie en andere internationale instellingen geen lokale belastingen betalen. Op die manier loopt een gemeente als Overijse heel wat inkomsten mis omdat het over veel mensen gaat. Deze mensen maken wel gebruik van gemeentelijke voorzieningen, maar dragen niets bij. Claeys wilde weten of het college becijferde hoeveel inkomsten de gemeente derft. Schepen Dewolf antwoordde dat EU-ambtenaren een eigen, Europese belasting betalen die van hun loon afgehouden wordt, maar dat de lokale overheden niets van dat geld zien. De gemeentebesturen beschikken niet eens over een lijst van hun inwoners die bij EU- en andere internationale instellingen werken omdat de Belgische overheid deze informatie niet doorgeeft.
Het Vlaams Belang wil dat er een einde komt aan die wantoestand, en zal daar in het federaal en het Europees parlement een aantal voorstellen over indienen.

Franse training in de zwemclub

Philip Claeys kaartte ook de taalproblemen binnen de zwemclub van Overijse aan. Er bestaat nogal wat ongenoegen bij leden van de zwemclub (en bij hun ouders) over het gebruik van het Frans tijdens de trainingen van de zwemclub. Dat probleem is ontstaan na de komst van een nieuwe hoofdtrainer, die in zijn kielzog een aantal leden meenam van de zwemclub van Sint-Genesius-Rode (SCWR). Deze zwemclub kwam in de problemen door het instortingsgevaar met het dak van het zwembad van Rode, en vond (tijdelijk?) onderdak in Overijse. Sommige trainingssessies (o.a. droogtraining) werden op zeker ogenblik zelfs enkel in het Frans gegeven. Andere sessies verlopen voor een deel in twee talen. De club neemt deel aan sommige evenementen van de Franstalige zwemfederatie. Sommige leden denken dat er wordt aangestuurd op een naamsverandering ("Zoro") en mogelijks op een fusie met SCWR.
Claeys vindt niet dat de gemeente zich moet bemoeien met interne aangelegenheden van de sportclubs, maar dat een club die betoelaagd wordt door de gemeente en gebruik maakt van het gemeentelijk zwembad zich moet houden aan het Nederlandstalige karakter van Overijse.
Schepen Van den Berge antwoordde dat de zwemclub gewezen werd op de klachten over het gebruik van het Frans en over de deelname aan activiteiten van de Waalse in plaats van Vlaamse zwemfederatie, en dat het bestuur van de club daar rekening mee zal houden. De twee clubs zullen apart blijven bestaan. De schepen vond wel dat de problemen overroepen worden door sommige misnoegde ouders. Philip Claeys wees erop dat de problemen niet nieuw zijn, en ook binnen andere sportclubs in Overijse bestaan. Hij drong erop aan dat de gemeente deze zaak goed opvolgt.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 27-06-12 • Uur: 06u21

Auteur: olivier • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur