Taalproblemen in rusthuizen Overijse

OVERIJSE - 07-07-12 - De Vrije Universiteit Brussel voerde dit voorjaar een onderzoek naar taalproblemen in de Brusselse woonzorgcentra. Uit de resultaten blijkt dat de taalproblemen zowel bij de bewoners als bij de zorgverleners moeilijkheden veroorzaken bij de verzorging. Maar het probleem zou zich ook voordoen in de woonzorgcentra van de Vlaamse rand.

Door het toenemende aantal mensen dat in woonzorgcentra verblijft, wordt het steeds moeilijker om voldoende gekwalificeerd, verzorgend personeel te vinden. In Brussel en de Vlaamse rand bestaat er een bijkomend probleem om personeel te vinden dat Nederlandstalig is.

De vakgroep huisartsgeneeskunde van de Vrije Universiteit Brussel voerde een onderzoek om dit probleem te kwantificeren in de Brusselse woonzorgcentra. Alle hoofdverpleegkundigen van de Brusselse woonzorgcentra werden uitgenodigd om deel te nemen. De enquête peilde naar de talenkennis van de bewoners en het verzorgend personeel, en de problemen die bestaan bij de verzorging omwille van taalproblemen.

De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit 21 woonzorgcentra uit Brussel: 12 hebben een tweetalig statuut, 7 een Franstalig taalstatuut en 2 een Nederlandstalig statuut. Vier van de vijf bewoners van woonzorgcentra spreken slechts één taal: de meesten hiervan spreken Frans, maar zeven percent spreekt alleen Nederlands. De meeste zorgverstrekkers spreken meer dan één taal: 94% spreekt Frans, 26% Afrikaans, 23% Arabisch en 21% Nederlands. Van de zeven bevraagde woonzorgcentra met een uitsluitend Franstalig statuut, zijn er drie zonder Nederlandstalige zorgverstrekkers en zes met minder dan vijf Nederlandstalige zorgverstrekkers. “Er is een minimum aantal van vijf Nederlandstalige zorgverstrekkers nodig om 24 uur per dag, 7 dagen op 7 te garanderen dat er een Nederlandstalige zorgverstrekker aanwezig is. Uiteraard is deze norm niet hanteerbaar in de kleinere instellingen” verduidelijkt prof. Dirk Devroey die ook Open VLD gemeenteraadslid is in Overijse.

Van de 12 woonzorgcentra met een tweetalig statuut, is er zelfs één zonder maar één enkele Nederlandstalige zorgverstrekkers. Bovendien zijn er ook zes instellingen met minder dan vijf Nederlandstalige zorgverstrekkers. In alle Franstalige en Nederlandstalige woonzorgcentra zijn minstens vier Franstalige zorgverstrekkers werkzaam. In meer dan de helft van de Brusselse woonzorgcentra is er geen animatie in het Nederlands. In 9 van de 21 woonzorgcentra wordt er melding gemaakt van moeilijke communicatie met bewoners vanwege een taalbarrière. In een kwart van de instellingen leidt dit tot sociale isolatie.

Dit onderzoek bij de verantwoordelijken van de woonzorgcentra brengt aan het licht dat de taalproblemen zowel bij de bewoners als bij de zorgverleners moeilijkheden veroorzaken bij de verzorging. Het taalprobleem bestaat niet alleen in de woonzorgcentra met uitsluitend Franstalige erkenning, maar ook in de bicommunautaire instellingen en voor een deel ook in de Nederlandstalige instellingen.

“Zelfs in sommige woonzorgcentra in Overijse en andere Vlaamse gemeenten is er op dit ogenblik een probleem om Nederlandstalige verpleegkundigen te vinden. Vooral voor de nachtdiensten wordt nu al vaak beroep gedaan op verpleegkundigen uit Oost-Europese en Afrikaanse landen. Zij spreken meestal geen of zeer weinig Nederlands en vaak slechts zeer gebrekkig Frans. Vooral voor de oudere bewoners stelt dit een probleem. Onze overheid levert al inspanningen om de opleiding van verpleegkundige en verzorgende te promoten, maar de huidige inspanningen zijn niet voldoende om aan de zorgnoden van de komende decennia te voldoen. Vooraleer deze mensen aan het werk gaan in een woonzorgcentrum zou een korte opleiding Nederlands zeker op zijn plaats zijn. Maar vooral jongeren uit onze eigen streek zouden moeten aangemoedigd worden om studies verpleegkunde aan te vatten”, besluit Dirk Devroey.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 07-07-12 • Uur: 08u39

Auteur: olivier • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur