Kartellijst CD&V – N-VA in Hoeilaart

HOEILAART - 09-07-12 - "Wij hielden eraan onze 21 kandidaten vandaag, net 100 dagen voor de verkiezingen,
voor te stellen in een volkscafé omdat “een hart voor Hoeilaart” kiest voor een hechte
en betrokken gemeenschap. Daarin spelen de cafés en alle initiatieven die mensen
samenbrengen een niet te onderschatten rol. Welkom daarom in café ‘t Boske.
Het was onze ambitie om naar de verkiezingen te trekken met een lijst waarop zich stuk
voor stuk Hoeilanders melden die de voorbije jaren reeds een belangrijke bijdrage
geleverd hebben tot het vormgeven van onze gemeenschap. Mannen en vrouwen die de
durf getoond hebben om leiding te geven en die telkens weer de energie vonden om
mee te bouwen aan het gezellige en levendige Hoeilaart dat wij vandaag zo allemaal zo
waarderen.
Met “een hart voor Hoeilaart” gaan wij voor een beleid dat de Hoeilaartse gemeenschap
versterkt, mensen motiveert om zich samen met anderen in te zetten en zo een creatief
antwoord wil bieden op de zich opdringende verstedelijking met al zijn negatieve
aspecten.
Onze lijst bestaat uit
1. 14 CD&V en 7 N-VA;
2. 10 vrouwen en 11 mannen;
3. 2 twintigers, 3 dertigers, 4 veertigers, 7 vijftigers en 5 zestigers;
4. 4 dynamische gepensioneerden en 17 actieve mannen en vrouwen
5. 14 kandidaten hebben vandaag of de voorbije jaren verscheidene
bestuursfuncties opgenomen in cultuur- en sportverenigingen;
6. 6 kandidaten zetelen vandaag in de gemeenteraad, 2 in het OCMW;
7. 11 kandidaten stonden reeds op een lijst, voor 10 is het een nieuwe ervaring;
8. onze ploeg telt ook twee schepenen uit de vorige legislatuur.
Deze kartellijst CD&V – N-VA is duidelijk de lijst van het verenigingsleven: onze
kandidaten engageren zich zich dag in dag uit. Zij tonen zich niet enkel de maanden
voor de verkiezingen maar elke dag van het jaar, voor de meesten een leven lang.
CD&V - N-VA is bijzonder tevreden met deze 21 kandidaten die vooral als een team naar
buiten komen: een hechte ploeg met een zeer gevarieerde en inzetbare competentie, 21
kandidaten die allemaal in staat zijn de gemeente mee te besturen."

1 Wim Laureys
2 Els Menu
3 Jan Van Assche
4 Michel Joly
5 Marie-Paule Bockstal
6 Ghislain Dewolf
7 Alain Borreman
8 Julie Bollue
9 Myriam Warson
10 Reinhilde Decroix
11 Youri Vandervaeren
12 Stefaan De Rudder
13 Danny Bombaerts
14 Nelleke Couder
15 Rita Blommaert
16 Mandy Bubier
17 Monique Flament
18 Marc Beelen
19 Maggie Lietaert
20 Koenraad Dekens
21 Patrick Demaerschalk

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 09-07-12 • Uur: 12u20

Auteur: henk • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur