Lijst GB-Open VLD volledig in Bertem

BERTEM - 11-07-12 - De lijst Gemeentebelangen – Open Vld van burgemeester Albert Mees stapt in Bertem met een vernieuwde, maar vooral verjongde lijst naar de verkiezingen op 14 oktober.
Maar liefst 11 van de 21 kandidaten, waarvan 6 jonger dan 35 jaar, komen in Bertem voor de eerste maal op voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Burgemeester Albert Mees is er fier op dat zoveel jonge kandidaten de lijst komen vervoegen.
De burgemeester voert de lijst aan, gevolgd door schepen Greet Goossens en provincieraadslid Joël Vander Elst, die deze maand van Tervuren naar Bertem verhuist. De jongste kandidaten zijn Ellen Ginis (24) en Ken Geyns (25). De minst jonge kandidaat op de lijst is OCMW-voorzitter Roland Gustin die de lijst duwt.
Volgens burgemeester Mees zullen de werken die nu in uitvoering zijn of in de steigers staan het uitzicht van Bertem grondig veranderen in de volgende legislatuur.
De werken op de Tervuursesteenweg, met vooral oog voor een veilige schoolomgeving, zijn zo goed als afgerond en in de Dorpstraat vorderen de werken van Aquafin. De plannen voor de herinrichting van Leefdaal centrum zijn in de stuurgroep besproken en voorgelegd aan de inwoners; ook dat zal in de komende legislatuur afgewerkt zijn. Dat al deze werken de nodige ongemakken met zich meebrengen, maakt het er niet makkelijker op om te besturen, maar we zetten door. Je kan nu eenmaal geen eieren bakken zonder de schaal te breken. Neem daarbij nog de aanleg van het speelbos ‘t Vossenhol, de bouw van het sociaal huis in Bertem, de bouw van de Chirolokalen en van het gemeenschapscentrum voor de verenigingen en de bibliotheek in Leefdaal, de aanleg van de toegangsweg naar de jeugdlokalen van Korbeek-Dijle…
Je kan er niet naast kijken: binnen een paar jaar zal Bertem er helemaal anders uitzien!


1. Albert Mees - Burgemeester

Een burgemeester moet constant ten dienste van de mensen staan. Albert Mees gaat er prat op dat hij dat gedurende al die jaren heeft gedaan. Van ’s morgens tot ’s avonds bereikbaar om u te dienen op nr. 0477.41.80.83, uw burgemeester, Albert Mees.

2. Greet Goossens - Schepen

Sinds 1994 stippelt deze lerares Nederlands mee het beleid uit in onze gemeente, eerst als gemeenteraadslid en de laatste negen jaar als schepen van onderwijs, jeugd en cultuur.
Op haar palmares staan o.a.: speelbos ’t Vossenhol; Bertem Buitengewoon: het forum voor onze plaatselijke kunstenaars; nieuwe chirolokalen, bibliotheek en gemeenschapshuis “Vlieg-In” in Leefdaal, nieuwe jeugdlokalen in de steigers in Korbeek-Dijle… Zorgen dat alle inwoners, jong en minder jong, zich thuis voelen in onze mooie gemeente, daar wil ze opnieuw voor gaan.

3. Joël Vander Elst - Provincieraadslid

Reeds jaren politiek actief op nationaal en lokaal niveau. Woonde 27 jaar in het gehucht Sint-Verona en keert nu na 18 jaar terug naar zijn heimat. Sinds 1999 werkzaam op verschillende kabinetten en sedert 2000 provincieraadslid. Was ook al OCMW-voorzitter en gemeenteraadslid in Tervuren en wil die ervaring vanaf nu graag delen met zijn Bertemse vrienden.

4. Yvette Laes - Gemeenteraadslid

Al meer dan 40 jaar spelend lid en bestuurslid van de fanfare de 4 Heemskinderen en tevens al enkele jaren van de fanfare St-Lambertus wil deze rasechte Bertemse zich inzetten om het sociale contact tussen de Bertemse bevolking niet teloor te laten gaan.

5. Herman Ginis - Gemeenteraadslid

Herman is voorzitter van Open Vld-Bertem en uittredend gemeenteraadslid. Als ondernemer weet hij maar al te goed hoe je dag in dag uit moet werken om je doel te bereiken. Dat doet hij dagelijks in zijn transportbedrijf en wil hij ook in de gemeentepolitiek doen. Als ondervoorzitter van UPTR weet hij wat compromissen sluiten betekent.

6. Sonia Stiasteny - Gemeenteraadslid

Al 20 jaar actief als medische pedicure die aan huis gaat, wil werken om de jeugd betaalbare woningen te kunnen aanbieden zodat ze niet moeten uitwijken naar andere gemeenten.
De senioren moeten thuis kunnen verzorgd en goed begeleid worden. Daarom moeten er voldoende betaalbare serviceflats kunnen aangeboden worden. Mee investeren in zorg voor de ouderen!

7. Tom Philips

Als oud-voorzitter van de jeugdraad in Bertem zal Tom zich uiteraard blijven inzetten voor de jeugd. Maar daarnaast wil hij vooral werken rond een realistisch mobiliteitsbeleid, een goede ruimtelijke ordening, met respect voor de eigenheid van de gemeente en de optimalisering van de communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners.

8. Diane Vander Elst

Al meer dan 20 jaar onderneemster als zelfstandig uitbater van een kapsalon. Is mee de drijvende kracht achter de middenstandsvereniging “KMO Leefdaal Herleeft”. Mede door haar inspanningen is tijdens het Pinksterweekend het centrum van Leefdaal “the place to be”. Ze wil zich inzetten voor een middenstandsvriendelijk beleid waarbij de mensen zich niet telkens naar andere gemeenten moeten verplaatsen om inkopen te doen.
9. Steven Poels

Na jarenlang zaakvoerder geweest te zijn bij een verhuurbedrijf van eventsmateriaal startte hij in augustus 2011 samen met  zijn echtgenote een dienstenchequebedrijf.
Werk bieden aan mensen uit de streek dicht bij huis en een perfect evenwicht vinden tussen een sociaal aangename werkomgeving en een kwalitatieve klantenservice zijn het streefdoel.
Naast zijn activiteit als zelfstandige is hij nog steeds actief als kassier van de Korbeekse Chiro Kadee.

10. Marleen De Keyzer

Verzorgende-zorgkunde bij het OCMW en Social. Altijd bereid om iedereen te helpen waar het kan, zowel professioneel als voor de vrienden. Wil zich blijven bijscholen in de zorgsector om zich nog beter te kunnen inzetten voor het welzijn van onze mensen.

11. Kjell Van Laer

Deze 28-jarige IT-manager bij de Europese School in Brussel is voor de eerste maal kandidaat op onze lijst. Hij is een verwoed sporter bij The No-Bikers Bertem en won onlangs nog voor de derde opeenvolgende keer de Dorpelingenkoers in Bertem.

12. Ellen Ginis

Onze jongste kandidate op de lijst wil zich inzetten voor een leefbaar groot Bertem voor zowel jong en oud. Een omgeving waar men zich veilig en thuis kan voelen. Ook is ze een grote voorstander van het concept 'wonen in eigen streek'..

13. Dennis Holbrechts OCMW-raadslid

Gepassioneerd met jeugd en sociale zaken bezig. Voormalig leerkracht (economie) in Leuven en nu directeur van een secundaire school te Vilvoorde.  In onze gemeente actief als jeugdvoetbaltrainer en OCMW-raadslid.  Vindt het belangrijk dat Bertem een groene gemeente blijft waar de inwoners tot rust komen. De uitdaging: kindvriendelijke verkeersomgevingen creëren en zorgen voor een betere afstemming tussen gemeentediensten en de (werkende) gezinnen!

14. Els Putseys

Els werkt reeds 14 jaar voor de federale overheid, momenteel is ze verantwoordelijk voor het afleveren van wapenvergunningen en reispaspoorten voor vreemdelingen/vluchtelingen en Belgen die in het buitenland wonen. In de lokale politiek wil ze zich vooral inzetten voor een beter mobiliteitsbeleid, vooral de parkeerproblemen in de dorpskernen van Bertem en Leefdaal moeten aangepakt worden.

15. Ken Geyns

Werkt als account manager in een KMO. Wil met een jonge en dynamische visie een leefbare gemeente creëren voor iedere bewoner. Als voormalig jeugdtrainer van VC Leefdaal wil hij ook blijven investeren in sportaccommodatie voor onze jeugdige Bertemse sporters.

16. Anja Van Bever

Anja is opgegroeid in het landbouwersmilieu en wil ook daarop inzetten als ze de kans krijgt aan het gemeentelijk beleid te participeren. Een beleidsplan voor de landbouwers waarbij erosiebestrijding niet uit het oog verloren wordt, staat hoog op haar prioriteitenlijstje.

17. Marc Clerinx

Marc wil zich vooral inzetten voor de mobiliteit in onze gemeente. Hij wil meewerken aan een mobiliteitsplan voor gans de gemeente. Als voet- en fietspaden aangelegd en onderhouden worden zoals het moet, kan de straat terug dienen voor de doorstroming van het verkeer. De geplande heraanleg van het centrum van Leefdaal en de werken die momenteel door Aquafin uitgevoerd worden met aanleg van fietspaden naast de rijweg zijn een eerste stap in de goede richting.

18. Lia Libert

Woont in Leefdaal, werkt als bediende onthaal en aankoop op de hoofdzetel van een Vlaamse socialprofit organisatie, is lid van K.F. De Vier Heemskinderen en meewerkend lid van K.F. Sint-Lambertus. Verleent actieve beleidsondersteunende medewerking waar nodig in onze gemeente. 
Wil het verenigingsleven in het dorp mee kleur geven door de verenigingen te ondersteunen vanuit het beleid.
 
19. Robert Verdeyen - Gemeenteraadslid

Robert is al meer dan 30 jaar bestuurslid van Open Vld, was 12 jaar OCMW-raadslid, waarvan 6 jaar als voorzitter en is nu uittredend gemeenteraadslid. Als uitbater van een horeca-zaak staat hij dagelijks tussen de mensen en kan hij perfect inschatten wat nodig is voor een aangenaam en leefbaar dorp.

20. Arlette De Paepe - Gemeenteraadslid

Blij dat ik als senior nog steeds 100% in het internationale beroepsleven sta, ervaar dagelijks de file en wil mijn steentje bijdragen voor  harmonie tussen vlot verkeer en een leefbare gemeente.

21. Roland Gustin – OCMW-Voorziter

Deze ondernemer in hart en nieren heeft de voorbije zes jaar als OCMW-voorzitter bewezen dat ondernemerschap perfect kan doorgetrokken worden naar een lokaal beleid. De resultaten daarvan zijn nu reeds zichtbaar: het nieuwe Bertemse sociaal huis staat in de steigers!

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 11-07-12 • Uur: 11u37

Auteur: bart • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Bertem

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur