Veel klachten tegen structuurplan

HULDENBERG - 29-08-12 - Gisteren verliep de termijn van openbaar onderzoek, dat is de periode waarin bewoners en betrokkenen kunnen reageren op het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Het GRS is een beleidsrapport dat de ruimtelijke ontwikkeling van een gemeente voor de volgende jaren zal sturen. Dit structuurplan bepaalt waar er in de toekomst nog kan gebouwd worden; waar er nood is aan extra ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en dergelijke meer.

UNIZO heeft de politieke partijen aangesproken om dit huidige ontwerp bij te sturen en stelde aan ondernemers een bezwaarschrift ter beschikking. Volgens de ondernemersorganisatie zijn meer dan 50 bezwaarschriften van individuele ondernemers ingediend bij de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.

"UNIZO vreest dat als dit plan wordt goedgekeurd, men in Huldenberg economische groei kan vergeten voor de komende 20 jaar. Een lokaal ondernemer zei het volgende: Zolang je buur niet klaagt en zolang jezelf niets bijbouwt en niet te veel lawaai maakt of niet te vroeg wakker wordt, wordt je als ondernemer 'getolereerd'." Nancy Van Espen, regiodirecteur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel

UNIZO diende zelf ook een sterk gemotiveerd bezwaarschrift in en rekent op bijsturing van het plan. Het huidige ontwerp is ondernemersonvriendelijk. Zo kan zelfs hinder qua bezonning een reden zijn om de uitbreiding van bedrijven tegen te gaan. Verder is geen terrein voor lokale bedrijven voorzien hoewel zowel het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen als dat van Vlaams-Brabant vragen om bijkomende ruimte voor bedrijven te voorzien.

LEES HET VOLLEDIG BEZWAARSCHRIFT OP WWW.UNIZO.BE/vlaamsbrabant

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 29-08-12 • Uur: 10u34

Auteur: henk • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Huldenberg

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur