Pittig verkiezingsdebat in Overijse

OVERIJSE - 05-10-12 - Donderdagavond 4 oktober vond in Den Blank in Overijse het verkiezingsdebat plaats. Dirk Brankaer (OV2002), Philip Claeys (Vlaams Belang), Peter Lombaert (Groen!) en Dirk Devroey (Open VLD) gingen er met elkaar in de clinch. Moderator Michael van Droogenbroek (VRT) legde de deelnemers een aantal snedige vragen voor over de Vlaamse eigenheid van Overijse, veiligheid, ouderenzorg, een nieuw jeugdhuis en woongelegenheid.
Het debat verliep vrij rustig en de meningen lagen nooit ver uit elkaar behalve voor een paar heikele punten.
Claeys (VB) stelde voor om de verfransing tegen te houden met een taks op Franstalige reclame. Dit was voor Devroey (Open VLD) onaanvaardbaar omdat op deze manier er een legitimatie zou ontstaan voor Franstalige reclame: “Als ze de taks betalen zouden Franstaligen een legitieme reden hebben om Franstalige reclame te mogen verspreiden”. Burgemeester Brankaer (OV2002) deelde deze mening.
Lombaert (Groen!) kaartte de energieverspilling van de gemeente aan. Zowel de nieuwe school als het zwembad zijn energieslokkoppen. Brankaer (OV2002) trok dit in twijfel en zij dat er wel degelijk energieaudits uitgevoerd werden en dat de vervanging van het enkel glas op lange termijn gepland is.
Brankaer (OV2002) wees op de gevaren van de verfransing in Overijse en de nood van een Vlaams Kartel. Devroey (Open VLD) wees er de burgemeester op dat Open VLD bereid was om deel te nemen aan een Vlaams Kartel maar dat OV2002 dit niet nodig vond: “Blijkbaar is het gevaar voor verfransing minder belangrijk dan het verdelen van de postjes binnen OV2002”.
Claeys (VB) wenste meer veiligheid voor de inwoners. Hij kaartte de hoge inbraakcijfers aan en wenste ondermeer dat de 12 openstaande vacatures voor agenten zouden ingevuld worden. Devroey (Open VLD) pleitte ook voor meer blauw op straat maar ook voor intelligente camera's, buurtinformatienetwerken en nog meer technopreventie.
Iedereen pleitte voor een nieuw jeugdhuis maar niemand was het eens waar dit moet komen. Devroey (Open VLD) trok er ook de aandacht op dat de goed functionerend jeugdhuizen uit Eizer en Tombeek ook nood hebben aan steun en dat de jongeren uit Overijse centrum zelf inspraak moeten hebben over de locatie van het nieuwe jeugdhuis.
Ook over de zorg voor ouderen was iedereen het eens. Lombaert (Groen!) stelde het kangoeroewonen voor bij ouderen die alleen in een groot huis wonen. Devroey (Open VLD) wil het huidige woonzorgcentrum op de Drogenberg inzetten voor dagopvang van ouderen.
Claeys (VB) pleitte voor meer bouwgronden voor de eigen jongeren. Devroey (Open VLD) stelde voor om de grote aantallen percelen serregrond die nu her en der verspreid liggen te laten benutten door de eigenaars om er hun eigen kinderen te laten op bouwen, hetgeen nu niet mogelijk is.
Ten slotte kwam ook Maleizen veld aan de beurt. Burgemeester Brankaer (OV2002) zat duidelijk verveeld met de vraag of KMO zone Maleizen Veld nu gered was. Hij stelde dat de grond van eigenaar veranderd is en dat het de enige plaats is waar nog KMO activiteit kan komen. Lombaert (Groen!) herinnerde Brankaer eraan dat hij tegen de KMO zone was toen hij in de oppositie zat maar dat hij nu blijkbaar een bocht van 180 graden gemaakt heeft en de KMO zone steunt. Devroey (Open VLD) wees er Lombaert op dat de KMO zone de mogelijkheid biedt aan zonevreemde bedrijven om te verhuizen naar een locatie waar zij hun bedrijvigheid binnen de wettelijke normen kunnen verder zetten en dat daardoor ook heel wat natuurgebied kan hersteld worden.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 05-10-12 • Uur: 11u16

Auteur: olivier • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur