N-VAer Jan Spooren burgemeester Tervuren

TERVUREN - 21-10-12 - N-VA, CD&V en Groen+ hebben een coalitieakkoord gesloten om Tervuren gedurende de volgende zes jaar te besturen.

Hierbij het bijhorende persbericht: "Aangezien een nieuwe bestuurscoalitie zeer bepalend is voor een gemeente, hebben we de nodige tijd genomen om een coalitie op poten te zetten.

Met N-VA en Groen+ bevat deze coalitie de winnaars van de verkiezingen, en weerspiegelt ze zo het duidelijke signaal van de Tervuurse kiezer. Deze bestuursploeg heeft elkaar gevonden in zijn wil om een beleid te voeren voor alle Tervurenaars. Onderling vertrouwen en een goede verstandhouding tussen de coalitiepartners vormen de basis van ons positief en uitgebalanceerd project.

N-VA, CD&V en Groen+ gaan voor een open en transparante stijl van besturen, waarbij inspraak en respect kernwaarden vormen. Verschillende projecten die de laatste jaren in de steigers zijn gezet zullen verder worden uitgevoerd, rekening houdend met de financiële draagkracht en het eigen karakter van onze gemeente. Daarnaast zal de nieuwe meerderheid streven naar het uitwerken van een resem nieuwe projecten die het leven van alle Tervurenaars kunnen verbeteren.

We geloven in een open en gastvrij Tervuren dat op een positieve manier zijn Vlaams karakter uitbouwt. Vlaams beleid, integratie en samenlevingsopbouw zijn hierbij onze drie hoekstenen. Wij willen werken aan een toekomstgericht en gezellig Tervuren op maat van de Tervurenaars, dat de juiste balans vindt tussen moderniteit en het landelijke karakter. Hierbij stellen alle partijen zich als doel om de gemeenschapsvorming te bevorderen.

De nieuwe meerderheid zal in de komende weken de nodige tijd uittrekken om op basis van hun programma’s een degelijk bestuursakkoord te formuleren. De N-VA zal in de persoon van Jan Spooren de burgemeester leveren. Het college bestaat verder uit een goede mix van bestuurservaring en nieuwe inbreng. Vanuit CD&V zullen huidige schepenen Mario Van Rossum, Jan Trappeniers en Theo Debeer tot het college toetreden. Theo zal na drie jaar de fakkel doorgeven aan Bram Peters (Groen+). Groen+ levert naast voormalig schepen Mark Van Roy ook Bert Vanoost,als OCMW-voorzitter voor de hele legislatuur. De twee N-VA schepenen zijn uittredend OCMW-voorzitter Hubert Keyaerts, die na drie jaar zal opgevolgd worden door Werner Aerts, en Lut Kint. Met deze ploeg hebben wij er alle vertrouwen in dat Tervuren in goede handen is." besluiten Jan Spooren, N-VA, Mario Van Rossumn, CD&V en Mark Van Roy, Groen+.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 21-10-12 • Uur: 14u11

Auteur: tim • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur