Reactie GT-Open Vld op coalitie-akkoord

TERVUREN - 21-10-12 - GT-Open Vld werd zondagmiddag (21 oktober) ingelicht over het akkoord tussen CD&V, Groen+ en N-VA. We zijn zeer verbaasd over de manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen. We hebben kunnen vaststellen dat naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen GT-Open Vld de grootste fractie is gebleven in de gemeenteraad, waarbij 1 op 4 van de kiezers gekozen hebben voor ons project. Ondanks de N-VA-tsunami over Vlaanderen bleef het GT-Open Vld-kartel de leidinggevende formatie in Tervuren. Bovendien heeft onze lijsttrekker, Bruno Eulaerts, nog steeds veruit het meest aantal voorkeurstemmen, aanzienlijk meer dan andere lijsttrekkers in Tervuren.

Op basis van deze verkiezingsuitslag nam GT-Open Vld afgelopen zondag het voortouw in de onderhandelingen waarbij vooreerst de N-VA gepolst werd om gezamenlijk de onderhandelingen aan te vatten, lees: ‘de zoektocht naar de derde kleinere partner op te starten’. Hierbij werden zowel Groen+ als CD&V uitgenodigd om deel te nemen aan onderhandelingen met de twee grootste partijen.

Het uitgangspunt was hierbij de overeenkomst die tussen GT-Open Vld en N-VA gesloten werd om gezamenlijk onderhandelingen te voeren vanaf 14 oktober. Deze onderhandelingsafspraak was trouwens schriftelijk bekrachtigd door een overeenkomst ‘post-electorale samenwerking’ van augustus 2012, namens de N-VA ondertekend door de lokale vertegenwoordigers Jan Spooren, Hubert Keyaerts en Lut Kint. Bovendien mede ondertekend door federaal N-VA-parlementslid Theo Francken.

De overeenkomst behelsde in het bijzonder de onderhandelingsprocedure en een aantal programmotorische aandachtspunten waaronder Vlaams beleid, prestatiegerichte fiscaliteit, integrale uitvoering van het Masterplan, een kerntakendebat met betrekking tot gemeentelijke en OCMW-opdrachten en een hertekening van het gemeentelijk organogram. Bovendien werden er inhoudelijke afspraken gemaakt omtrent de te hanteren politieke cultuur.

Groot was onze verbazing dat wij heden zonder nog enig bijkomend overleg met N-VA, per e-mail van mevrouw Lut Kint dienden te vernemen dat er een bestuursakkoord gesloten was tussen N-VA, Groen+ en CD&V. Volgens Lut Kint liggen slechte ervaringen van CD&V en Groen+ uit het verleden dermate zwaar dat zij geen coalitie wensten te sluiten met GT-Open Vld.

Zelfs in die mate dat de N-VA-achterban van oordeel is dat het volgende niet meer van tel is:

1.de internationale oriëntatie van Groen+, lees het campagne voeren in vier talen en het organiseren van verkiezingsmeetings in het Frans.

2.het verleden van de CD&V, lees N-VA die naar aanleiding van de coalitievorming in 2006 door haar eigen kartelpartner CD&V werd gedumpt tijdens de onderhandelingen.

Met andere woorden: onder het mom van een vermeende verkeerde bestuurstijl laat N-VA alle principes achterwege omtrent inhoud (Vlaams beleid versus Groen+) en betrouwbaarheid (woordbreuk voormalige kartelpartner CD&V op 2/12/2006), in het politiek beleid.

De nieuwe bestuursstijl is blijkbaar nog niet voor vandaag. Het had de nieuwe burgemeester, N-VA-er Jan Spooren, gesierd om de huidige burgemeester op een deontologisch correcte manier in te lichten over het feit dat er een anti-coalitie gevormd werd. Tot op heden wacht burgemeester Eulaerts op een telefoontje…

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Meer informatie op de website: http://www.samenbeter.be

Datum: 21-10-12 • Uur: 21u40

Auteur: Bram Bartholomees • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur