Ondernemersevent Druivenstreek succes

OVERIJSE - 21-05-13 - Donderdag 16 mei sloegen de vier gemeenten van de Druivenstreek voor de eerste keer de handen in elkaar om samen een ondernemersevenement te organiseren.

De voorbije jaren werd dit evenement reeds georganiseerd in Overijse. Als schepen voor Lokale Economie contacteerde Leo Van den Wijngaert tijdens de voorbije maanden de collega’s van Huldenberg, Hoeilaart en Tervuren. De bedoeling is om zoveel mogelijk ondernemers, handelaars en bedrijven uit de Druivenstreek samen te brengen en een forum te creëren om te netwerken, ideeën uit te wisselen, en contacten te leggen.

Dit eerste evenement werd een succes met niet minder dan 120 ondernemers en handelaars. Het is zeker niet de bedoeling om het hier bij te laten en wellicht zullen er nog andere grensoverschrijdende projecten volgen.

De druivenstreek zit genepen tussen Brussel, Waver en Leuven, Louvain-La-Neuve en La Hulpe maar met een totaal van 70.000 inwoners kan deze regio heel wat betekenen voor onze handelaars, onze KMO’s en de bedrijven.
De vragen en problemen waarmee de vier gemeenten van de Druivenstreek te kampen hebben verschillen trouwens niet zo veel van mekaar.

De twee belangrijkste zijn : hoe de handelskernen leefbaar houden en wat kunnen wij betekenen voor de KMO’s in de toekomst ?
Er moet uitgegeaan worden van onze sterktes en onze regionale positie. Samenwerking met andere instanties als Provincie, Vlao, Unizo, Voka is evident.

Het is de bedoeling een forum Lokale Economie Druivenstreek op te starten. De schepenen voor lokale economie zullen zesmaandelijks samen zitten om te kijken welke gezamenlijke initiatieven er kunnen genomen worden.

In de marge van dit ondernemersevenement vond ook een interradenoverleg plaats tussen de Raden voor Lokale Economie van de vier Druivenstreekgemeenten. Zij zijn overtuigd van de noodzaak tot samenwerking over de grenzen heen om weerwerk te bieden aan de concurrentie vanuit die omliggende handelspolen die een sterke aantrekkingskracht uitoefenen op de consument.
De Raden voor Lokale Economie doen een oproep aan alle handelaars van de vier Druivenstreekgemeenten Hoeilaart, Huldenberg, Overijse en Tervuren om ten volle mee te werken aan initiatieven die dit ambitieuze plan dienen.

Dit zou in de toekomst een perfect overschrijdend platform kunnen worden tussen de besturen en de economische bedrijvigheid.

De bedrijvigheid van de lokale ondernemers en handelaars is één van de belangrijkste hoekstenen van een welvarende regio. Het zijn de ondernemers die zorgen voor de regionale tewerkstelling en naast onze toeristische en culturele troeven, zorgen voor de uitstraling.
Als gemeentelijke besturen moet er ingezet worden op een bedrijfsgerichte en ondersteunende aanpak met een gunstig ondernemersvriendelijk klimaat als resultaat.

Aan de huidige nationale en mondiale economische toestand kunnen wij als lokale besturen weinig veranderen. In de huidige conjunctuur is anderzijds het leggen van contacten, het opbouwen van relaties en het creëren van een netwerk van groot belang.
Hier kunnen wij als lokale besturen WEL een rol spelen.
De Gedeputeerde voor Economie van de Provincie Vlaams Brabant, Mevrouw Jiroflée, vond het een uitstekend initiatief en verzekerde ons dat wij als Druivenstreek op haar steun kunnen rekenen.
Het netwerkevenement werd afgesloten met een receptie aangeboden door de 4 gemeenten.
De vier schepenen voor Lokale Economie, Jan Trappeniers, Philippe Vervoort, Leo Van den Wijngaert en Jean Paul Van Horenbeke waren tevreden over deze eerste samenwerking.
Afspraak reeds voor het volgende ondernemersevenement dat zal doorgaan in Tervuren.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 21-05-13 • Uur: 06u58

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur