Gemeentelijke verkaveling Paloker

HOEILAART - 11-06-13 - Gemeentelijke verkaveling Paloker:
alles gaat door ondanks vertragingsmanoeuvre van oppositie

In juni 2011 werd door het Hoeilaartse gemeentebestuur de gemeentelijke verkaveling Paloker voorgesteld. Dit project werd gestart zodat mensen uit de streek, in Hoeilaart kunnen wonen tegen een betaalbare prijs. Twee oppositiepartijen dienden klacht in bij de Gouverneur, maar deze klacht werd over de hele lijn verworpen. Alles kan dus doorgaan zoals voorzien.

Wat is de verkaveling Paloker?

Het verkavelingsproject situeert zich in het binnengebied tussen de Waversesteenweg, de Nilleveldstraat en de Serristenweg. Met dit project wil het gemeentebestuur jonge gezinnen maximale kansen bieden om in Hoeilaart te blijven wonen en hier een eigen woning te bouwen.

Paloker bestaat uit 21 kavels, waarvan 20 voor vrijstaande eengezinswoningen. Eén kavel wordt voorbehouden voor een appartementsgebouw met maximum 8 sociale woongelegenheden. Vier kavels blijven in privé-eigendom, de overige 16 zijn eigendom van de gemeente, en worden onder bepaalde voorwaarden verkocht aan een betaalbare prijs. Deze voorwaarden werden vastgelegd in een reglement dat op de gemeenteraad werd goedgekeurd. Om de beschikbare bouwgronden toe te wijzen, hanteert de gemeente een puntensysteem.

Oppositie diende klacht in

Tussen 1 september en 31 oktober 2012 konden kandidaat-kopers zich inschrijven. De dossiers werden beoordeeld door de gemeentelijke administratie, in toepassing van bovenvermeld reglement. Op het College van 3 december 2012 werden vervolgens de 16 kavels toegewezen aan de (veelal jonge) kandidaten die de meeste punten haalden. De weerhouden kandidaat-kopers werden nadien ingelicht volgens de rangschikking.

Oppositiepartijen CD&V en N-VA dienden eind april van dit jaar klacht in bij de Gouverneur. Volgens hen werd het toewijzingsreglement niet strikt toegepast. De oppositie beschuldigde het College ervan het reglement willekeurig te hebben toegepast.

Deze klacht werd verworpen en vertraagde de verkoop

Deze klacht werd begin juni echter door de Gouverneur over de volledige lijn verworpen. Hiermee bevestigde de Gouverneur dat de toewijzing op correcte wijze is verlopen. Goed nieuws, maar ook een bijzonder jammer voorval. CD&V/N-VA vond het immers nodig om – ook nadat ze een uitgebreid antwoord hadden ontvangen van het College op hun vragen en opmerkingen – een klacht in te dienen en zo de hele procedure te vertragen. De kandidaat-kopers konden oorspronkelijk hun compromissen einde mei ondertekenen, nu is dat pas ten vroegst einde juni. De oppositie heeft uit puur eigenbelang de kopers opgezadeld met onzekerheid, die al maatregelen genomen hadden naar financiering en architecten toe.

Voor Open Vld moeten Hoeilanders in onze gemeente kunnen wonen tegen een betaalbare prijs. De hoge prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. De gemeente kan enkel beperkte initiatieven nemen zoals de verkaveling Paloker om gronden en woningen te verkopen aan een lager bedrag dan de marktprijs. Tegen 2020 willen we zeker nog 1 bijkomende verkaveling van 20 loten realiseren voor mensen die een band hebben met Hoeilaart.

‘Doen’ is en blijft nog steeds het motto van onze partij.

Daphne Galekop (gemeenteraadslid)
Roby Guns (gemeenteraadslid)
Caroline Teugels (OCMW raadslid)
Virginie Bolly
David Joly

Jong Vld Hoeilaart

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 11-06-13 • Uur: 13u39

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur