Prijsverhoging OCMW-Overijse illegaal

OVERIJSE - 17-06-13 - Hierbij het persbericht dat Groen-gemeenteraadslid Peter Lombaert ons bezorgde:

Sinds 1 juni rekent het OCMW van Overijse een hogere ligdagprijs aan voor het nieuwe woonzorgcentrum. Die forse prijsverhoging werd pas op 17 april 2013 bekendgemaakt, 6 dagen voor de verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum.

Al op de gemeenteraad van 23 april stelde groen-raadslid Peter Lombaert vragen bij die forse asociale prijsverhoging.

Peter stelde toen dat de bewoners te laat op de hoogte werden gebracht. En dat de prijsverhoging illegaal was vermits die nog niet werd goedgekeurd door het ministerie van economische zaken. De meerderheid lachte die argumenten weg. Voor de zoveelste keer was de ploeg van Overijse2002 en VLD zegezeker. Voor de zoveelste keer waren ze overtuigd van hun eigen gelijk. Voor de zoveelste keer bewees deze ploeg amateuristisch te werken.

Zoals voorspeld door Peter Lombaert werd de prijsverhoging van tafel geveegd door het ministerie van economische zaken : asociaal en illegaal, daar komt de kritiek op neer. Een prijsstijging met 10 euro kan niet aldus het ministerie. Hieronder de email die de juridische dienst van het ministerie op 6 juni stuurde:Subject: bepaling nieuwe ligdagprijs woonzorgcentrum Mariëndal te Overijse.
Date: Thu, 6 Jun 2013 10:53:06 +0200

Beste,

U hebt op 30/4/2013 een e-mail gestuurd betreffende de bepaling van een nieuwe ligdagprijs voor het woonzorgcentrum Mariëndal te Overijse.
Bij nazicht van het dossier stel ik vast  dat er inderdaad een prijsverhogingsaanvraag werd ingediend op 2 mei 2013. Deze is echter nog niet goedgekeurd door Prijzendienst.
Hetgeen op de website vermeld wordt klopt dan ook niet. Bijgevolg heb ik het woonzorgcentrum gecontacteerd en verzocht om die informatie te verwijderen.
Een onmiddellijke verhoging van  de dagprijs met 10 à 12 euro is sociaal onaanvaardbaar en zal niet worden aanvaardt. Daarnaast loopt de behandelingstermijn van het dossier tot 30 juni 2013, dus de verhoging van de dagprijs kan onmogelijk ingaan op 1 juni 2013.
Er wordt gesteld dat de dagprijs jaarlijks automatisch  zal worden geïndexeerd. Dit klopt echter niet, want artikel 5 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang heeft nageleefd bepaald dat er steeds een kennisgeving dient te worden gericht aan de Prijzendienst. Er is bijgevolg geen automatische indexering.


 
Peter Lombaert: "Het OCMW heeft meteen de nieuwe prijzen van de website gehaald. De gemeente moet een zoveelste flater toegeven... Maar, in welk privé-bedrijf zou de CEO, de zaakvoerder of voorzitter van de raad van bestuur na zo’n amateuristische flater mogen aanblijven? Na dergelijk hautain bewijs van onkunde zouden enkele mensen ontslag moeten nemen."

Bovendien blijft groen zich verzetten tegen het asociale beleid van deze meerderheid. Niet alleen willen ze de ligdagprijs optrekken tot 60 a 65 euro per dag .... dat is meer dan 2000 euro per maand. Welke gepensioneerde kan dat betalen? Die ocmw-prijzen liggen hoger dan op de prive-markt, en veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 50 euro/dag.
Deze meerderheid zou de belastingen niet verhogen, maar ze beginnen er wel meteen mee, op kap van de zwaksten: de gepensioneerden.
Groen verzet zich ook tegen het afschaffen van de warme maaltijden en het invoeren van de koude-lijn.

Groen pleit voor het uitbouwen van een woonzorgzone, ipv een duur voorbijgestreefd rusthuis.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 17-06-13 • Uur: 06u51

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur