Omloop Van Vlaanderen

OVERIJSE - 04-09-13 - TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT OMLOOP VAN VLAANDEREN

Naar aanleiding van de 54ste Internationale Autorally ‘Omloop van Vlaanderen’ op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2013 wordt het verkeer gereglementeerd met het oog op een gemakkelijk en veilig verkeer.
Het tijdelijk besluit verbiedt de gehele toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder of verbiedt de toegang uitgezonderd voor het plaatselijk verkeer op die plaatsen en gedurende die tijdstippen die gevaar kunnen opleveren.
Evenzeer geldt op bepaalde wegen of plaatsen parkeerverbod. Zo is er onder meer parkeerverbod op de parking van Expo Roeselare van woensdag 4 september om 7 u. tot dinsdag 10 september 2013 om 24 u.
Over het hele parcours geldt een 10 m zone. Deze veiligheidszone is zowel voor toeschouwers, medewerkers als pers verboden terrein. De verboden zones en de 10 m zones zijn afgebakend met een rood-wit lint. De organisatoren stellen alles in het werk om het parcours veilig op te bouwen. Van de toeschouwers wordt voorzichtigheid en navolging van de voorschriften gevraagd. Zo wordt de kans op ongevallen met het publiek kleiner.
De deelnemers aan de rally mogen enkel verkenningsritten uitvoeren op donderdag 5 september 2013 tussen 8.30 u. en 11.30 u., tussen 13.30 u. en 16 u. en tussen 18 u. en 22 u. en op vrijdag 6 september 2013 tussen 8.30 u. en 11.30 u. en tussen 13.30 u. en 15 u.
De deelnemers aan de rally – klasse Historic wagens – vallen eveneens onder deze reglementering.
Het verlenen van service is enkel toegelaten voor de leden van de serviceploeg op de parking van Expo Roeselare. Daarbuiten zijn slechts noodreparaties toegelaten. Deze plaatsen zijn aangeduid met de nodige markeringen.
Verder regelt het besluit eveneens het gebruik van de serviceauto’s en de werkzaamheden op de serviceplaatsen, de aansprakelijkheidsverzekering, de voorwaarden voor deelname aan de rally en de organisatie van elke klassementsproef op het gebied van verantwoordelijkheden, medische interventie en controles. Het besluit verbiedt de deelnemers tenslotte het uitvoeren van gevaarlijke rijmaneuvers.
De organisatoren dienen de bewoners binnen de kring gevormd door het parcours, minstens 14 dagen voor de rally, schriftelijk in te lichten over alle nuttige gegevens (bvb hoe geneeskundige en dringende hulp kan ingeroepen worden).

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 04-09-13 • Uur: 11u13

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur