Onveilige verkeerssituatie niet dringend

TERVUREN - 04-10-13 - Een ongeval waarbij één van de kinderen van de scouts van Vossem net niet overhoop werd gereden, is geen prioriteit voor meerderheidspartijen CD&V, N-VA en Groen+. Dat bleek op de gemeenteraad waar Kelly Merckx (GT-Open Vld) de onveilige verkeerssituatie wou aankaarten om snel tot een oplossing te komen.

Het begin van het scoutsjaar is normaal gezien een feestelijk gebeurtenis in Vossem. Maar dat draaide deze keer anders uit. Aan de scoutslokalen aan de drukke Stationsstraat werd één van de leden net niet overhoop gereden. Dit was ook niet het eerste verkeersincident. De leiding contacteerde gemeenteraadslid Kelly Merckx in de hoop dat er snel iets zou veranderen. Hun voorstel is om een oversteekplaats aan te leggen vlak voor de deuren van hun lokaal. ‘Ik nam meteen contact op met de dienst infrastructuurwerken van de gemeente Tervuren om te kijken of er al nagedacht was over dit voorstel en of dit snel gerealiseerd kon worden’, aldus Kelly. ‘Het antwoord was echter onthutsend. Er werd letterlijk gesteld dat het aanbrengen van een oversteekplaats de bevoegdheid is van de gemeentediensten, zonder meer. Verder werd nog gezegd dat ze het voorstel van de scouts zullen meenemen naar de overlegvergadering PoliMob op het einde van de maand. Verder kwam er geen reactie of zelfs geen bevestiging dat men er vlug werk van wil maken’.
Hierop bracht Kelly het verhaal mee naar de fractievergadering van GT-Open Vld waar ook collega-gemeenteraadsleden Bram Bartholomees en Inge Simons verontwaardigd waren over de gang van zaken. ‘Als er geen duidelijk antwoord kwam van de gemeentelijke diensten, dan moest dit voorstel zeker aangekaart worden tijdens de gemeenteraad zodat de politiek verantwoordelijken actie konden ondernemen’, aldus Bram Bartholomees, fractievoorzitter van GT-Open Vld.

Ook dit bleek geen eenvoudige opdracht, want sinds het aantreden van CD&V, N-VA en Groen+ is er tijdens de gemeenteraden een verbod gekomen op het stellen van mondelinge vragen. Toch trok Kelly Merckx haar stoute schoenen aan en probeerde ze wegens hoogdringendheid een antwoord op haar vraag te krijgen. Gemeenteraadsvoorzitter Bram Peeters van Groen+, die tijdens de verkiezingscampagne nochtans de kaart trok van de zwakke weggebruiker, vond een ongeval met kinderen niet hoogdringend genoeg om een antwoord te vragen aan de betrokken schepenen. Schepen van Jeugd Jan Trappeniers (CD&V) ontliep tijdens de gemeenteraad zijn verantwoordelijkheid en verschool zich achter de gemeenteraadsvoorzitter. ‘Het was echt wel confronterend dat deze meerderheid eens te meer wegloopt van zijn politieke verantwoordelijkheid tijdens de gemeenteraad. Dit is trouwens niet de eerste keer dat ze dit doen’, aldus Kelly Merckx. ‘Dit is zo’n dringende situatie waarbij het afwachten wordt wanneer er zich een volgend incident voordoet en niemand van het schepencollege wilt of durft te reageren… Onbegrijpelijk!’.

‘Van een bestuur dat bruggen wilt bouwen is het onbegrijpelijk dat er op geen enkel constructief voorstel van de oppositie gereageerd wordt. CD&V, N-VA en Groen+ beweerden in hun bestuursakkoord dat ze willen luisteren naar de burger. Na amper 9 maanden blijft hier niets meer van over. Oppositieleden mogen geen vragen stellen tijdens de gemeenteraad, voorstellen van burgers worden niet gehoord,… Mooie woorden, geen daden en van de kracht van verandering is al niets meer te merken’, aldus Bram Bartholomees.

Kelly Merckx zal dit dossier de volgende weken blijven opvolgen. ‘De scoutsleiding levert iedere week prachtig werk met hun kinderen. Een aantal aanpassingen aan de Stationsstraat zoals in de buurt van scholen volstaan om ook daar de verkeersveiligheid te verhogen. Ook tijdens volgende gemeenteraden zal ik proberen om dit belangrijke dossier op de agenda te krijgen tot er iets wezenlijks verandert’, aldus Kelly.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 04-10-13 • Uur: 07u48

Auteur: Bram Bartholomees • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur