Grote belangstelling voor infoavond

HOEILAART - 08-12-13 - (persbericht CD&V)
 
Op initiatief van de gemeentelijke jeugddienst en de jeugdraad kwamen buurtbewoners van het speelpleintje Mariënparking op de vooravond van Sinterklaas samen om de problematiek van het lawaai en de overlast in het centrum van Hoeilaart te bespreken. 
Het is nu toch voor iedereen duidelijk dat zowel de buurtbewoners als ook andere inwoners van Hoeilaart met een duidelijk onveiligheidsgevoel geconfronteerd worden. 
Dankzij de aanhoudende en massale druk krijgt de problematiek van hangjongeren eindelijk gehoor bij het gemeentebestuur. 
Het recente verhoogde politietoezicht tijdens de avond en nacht gaf reeds een eerste resultaat. 
In plaats van de verantwoordelijkheid steeds bij justitie in Brussel te leggen, kan het gemeentebestuur zelf ook initiatieven nemen om overlast te sanctioneren. Voor het opleggen van GAS boetes heb je tegenwoordig zelfs geen tussenkomst meer nodig van de politie (en dan bedoelen wij niet dat voor de gekste dingen GAS boetes moeten uitgeschreven worden maar wel voor een beperkt aantal situaties). Spijtig genoeg werd hierover tijdens de vergadering met geen woord gerept. 

Enkele jaren geleden werd er in opdracht van dit gemeentebestuur reeds een studie gemaakt over de problematiek van hangjongeren, maar om een onduidelijke reden gaf toenmalig schepen van jeugd, mevrouw Sylvie Gahy (Pro Hoeilaart) hier geen positief gevolg aan. 
Spijtig genoeg was geen enkele mandataris van Pro Hoeilaart op deze infovergadering aanwezig om hierover uitleg te geven. 
Het nieuwe initiatief van de jeugdraad, om dit rapport nu eindelijk vanonder het stof te halen en met de conclusies van dit onderzoek nu wel aan de slag te gaan, verdient een eerlijke kans en de medewerking van iedereen. Maar CD&V vindt dat je daarbij ook de durf moet hebben om fundamentele vragen te stellen: is rust en veiligheid bijvoorbeeld geen basisrecht voor alle inwoners van Hoeilaart? 
In overleg met alle betrokkenen moet onderzocht worden op welke manier de overlast en het onveiligheidsgevoel effectief kan aangepakt worden. 
 
Tijdens de maand januari 2014 is alvast een nieuwe vergadering voorzien om de eerste resultaten te bespreken. Wordt vervolgd. 

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 08-12-13 • Uur: 18u55

Auteur: henk • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur