Boete voor bewoners servicewoningen?

TERVUREN - 06-01-14 - Grote ontzetting bij de nieuwe bewoners van de servicewoningen 'De Vlonder' langsheen de Leuvensesteenweg in Tervuren. Niet omdat de afsluitingsmuur plotseling is omgevallen, maar omdat ze allen van het OCMW een brief kregen met de melding dat hen €12,15 extra aangerekend zal worden.

Als reden wordt opgegeven dat iemand een berg afval zou gedeponeerd hebben naast de daarvoor bestemde restafvalcontainer annex de parkeergarage van de assistentiewoningen.

De GT-Open Vld-raadsleden Roos Vanbegin, Leo Trappeniers en Sofie De Reymaeker reageren verontwaardigd: 'Wij zijn tegen iedere vorm van sluikstorten maar deze factuur aan alle bewoners van de assistentiewoningen, tart alle verbeelding. Heeft OCMW-voorzitter Vanoost van Groen+ zich nu ook al het recht toegeëigend om pseudo-administratieve boetes uit te delen aan de bewoners van de assistentiewoningen?'

In zijn brief van 20 december 2013 presenteert OCMW-voorzitter Bert Vanoost niet alleen de rekening aan de bewoners maar laat hij bovendien weten dat hij ingeval van herhaling niet zal aarzelen om zelfs een aanzienlijk hoger bedrag aan te rekenen.

Men kan zich gerust de verbazing voorstellen van de bewoners die plichtsgetrouw de gedane afspraken nakomen. Een aantal bewoners zochten hulp en steun bij de GT-OpenVld-raadsleden Roos Vanbegin, Sofie De Reymaeker en Leo Trappeniers om hun verontwaardiging uit te drukken en de nodige steun te krijgen. Maandelijks betalen de bewoners immers naast hun huurbedrag ook nog eens 45 euro extra voor de servicekosten. De kosten voor de verwerking van het restafval zijn hier inbegrepen. Op het einde van elk kalenderjaar volgt er een afrekening op basis van de reële servicekosten. Nu krijgen de buurtbewoners echter deze extra factuur te slikken, die helemaal niets te maken heeft met een afrekening.

Werden er genoeg inspanningen gedaan om de uiteindelijke verantwoordelijke voor dit asociaal gedrag op te sporen?

Werd er klacht neergelegd bij de politie?

Werden de bewoners over deze extra factuur individueel aangesproken?

Waarom werd de gebruikersraad na de vergadering van 5 december niet opnieuw gevat?

Op welk artikel in de overeenkomst die met de bewoners afgesloten werd en/of op welk bepaling in de interne afspraken nota baseert de OCMW-voorzitter zich om deze extra-factuur zomaar uit eigen initiatief aan de bewoners aan te rekenen?

Waarom rekent de ocmw-voorzitter voor elke bewoner het forfaitair bedrag van 12,15 euro aan en verschaft hier hierover geen enkel detail in zijn brief van 20 december?

GT-OpenVld-raadslid Roos Vanbegin: 'Het is onaanvaardbaar dat bewoners die totaal niet schuldig zijn aan deze praktijk, hiervoor moeten opdraaien met extra factuur onder het mom van valse solidariteit. Dit is een administratieve boete 'avant la lettre'. Als OCMW-raadsleden van GT- Open Vld raden wij de bewoners dan ook aan om deze extra factuur zeker niet te betalen en schriftelijk te protesteren.'

'Deze extra factuur van de OCMW-voorzitter werd noch in het BCSD (Bijzonder Comité Sociale Dienst dat ook de toewijzing van de assistentiewoningen bekrachtigt) noch in het Vast Bureau noch in de plenaire OCMW-raad goedgekeurd', stelt raadslid Sofie De Reymaeker.

'Erger nog, dit initiatief werd zelfs in geen enkel officieel overleg- of beslissingsorgaan van het OCMW besproken!', aldus raadslid Leo Trappeniers. 'We zullen dit volslagen eigengereid optreden dan ook aankaarten in de eerst volgende OCMW-raad.'

Het OCMW is intussen blijkbaar een campagne met brieven naar de senioren van Tervuren gestart om bij deze mensen de nog leegstaande assistentiewoningen aan te prijzen. De huidige praktijken zijn echter alles behalve een positieve publiciteit.

De OCMW-bestuursmeerderheid van N-VA, CD&V en Groen+ hoeft dan ook niet verbaasd te zijn dat een aantal assistentiewoningen leeg blijven staan. Zo een anticommercieel gedrag schrikt de gegadigden nog meer af.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Meer informatie op de website: http://www.facebook.com/samenbeter

Datum: 06-01-14 • Uur: 23u21

Auteur: Bram • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur