Tervuren klaar met financieel huiswerk

TERVUREN - 11-12-14 - Op 18 december legt het bestuur het budget voor 2015 en de meerjarenbegroting tot 2019 voor aan de gemeenteraad van Tervuren. De cijfers werden op de gemeenteraadscommissie van 10 december al toegelicht. Omdat de geraamde inkomsten uit de personenbelasting in zowat alle gemeenten naar beneden werden bijgesteld door de FOD Financiën, was het geen gemakkelijke oefening om de financiën onder controle te houden. Met evenwichtige keuzes en de nodige creativiteit werd een belastingverhoging afgewend, zonder te raken aan de kwaliteit van de dienstverlening en zonder afvloeiingen bij het personeel.

Zoals de media reeds eerder berichtten, worden er steeds meer taken en kosten afgeschoven op de gemeentes. De recente brandweerhervorming verhoogt de bijdrage van de gemeente en ook de pensioenkosten voor de politie lopen op ten gevolge van een eerdere herziening van het statuut. Daarnaast viel het geraamde resultaat voor 2013 en 2014 onverwacht laag uit, zowat 1,2 miljoen euro minder dan oorspronkelijk geraamd. Ook heel wat sectorale subsidies van Vlaanderen voor bv. jeugd, sport en cultuur werden teruggeschroefd.

Het gemeentebestuur van Tervuren heeft alles in het werk gesteld om de uitgangspunten van de meerjarenbegroting te respecteren: geen aanpassing van de belastingtarieven, het verder uitbouwen van een goede dienstverlening en geen personeelsafvloeiingen, noch bij de gemeente noch bij het OCMW.

Wat de investeringen betreft blijft Tervuren in 2015 gaan voor de verdere afwerking van de ondergrondse parking en het nieuwe Vrijetijdcentrum op de site Moestuin. Ook de bouw van een kleuterblok en infrastructuur voor het verenigingsleven in Vossem werden behouden in het investeringsprogramma. Daarnaast start de bouw van de nieuwe lokalen voor Jokrimo en de jeugdhuis Kaaf in Moorsel reeds in het voorjaar van 2015. Het komende jaar wordt zeer druk met ook nog de laatste fasen van de heraanleg van de N3 en het opstarten van de het nieuwe GITO project langs de Leuvensesteenweg.

“De creativiteit om deze begroting sluitend te maken zit hem vooral in de gewone werkingskosten , zegt Schepen voor Financiën Mario Van Rossum. Bij zowat alle posten werd gekeken of het toch niet met wat minder kon. Een goede planning en verbeterde organisatie moeten die werkingskosten onder controle houden. Op vlak van investeringen werden de projecten wat beter gespreid , vooral als het gaat over riolerings- en wegenprojecten.“
Opvallend en nieuw zijn de cijfers voor de ontwikkeling van de site Panquin. “Tervuren wil hier vooral regisseur worden van wat daar ontwikkeld wordt, en zal dit voorjaar partners zoeken die mee willen investeren”, aldus Burgemeester Jan Spooren. De ontwikkeling van de Kazerne Panquin moet een bijdrage leveren aan betaalbaar wonen, het verblijfstoerisme stimuleren, en een aantal publieke functies huisvesten. Dit alles met respect voor de historische waarde van dit monument, en een herwaardering van de groene corridor vanuit de Voervallei. Onze meerjarenbegroting bevestigt de intentie van het bestuur om deze hele operatie financieel neutraal te houden voor de gemeente, besluit de burgemeester.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 11-12-14 • Uur: 17u21

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur