Commercieel afschakelplan in Tervuren?

TERVUREN - 30-12-14 - Op de gemeenteraad van 27 november 2014 bracht het gemeentebestuur het afschakelplan stroomvoorziening ter kennis van de raadsleden. In de marge van de technische acties rond stroombesparing bracht de GT-Open Vld fractie eveneens ter sprake de beslissing om geen openbare kerstverlichting in onze gemeente aan te brengen.

Burgemeester Spooren liet weten dat de raad voor lokale economie (RLE) tot de conclusie was gekomen om dit jaar geen kerstverlichting te laten aanbrengen. Een verklaring die toen reeds de wenkbrauwen deed fronsen bij de GT-Open Vld raadsleden.

In het gemeentelijk informatieblad werd letterlijk vermeld dat 'De raad voor lokale economie heeft besloten om geen elektrische kerstverlichting aan te steken in de straten. De beslissing is ingegeven door het risico op stroomtekort.'

Vooreerst moet vastgesteld worden dat het RLE bestuur helemaal niet de bevoegdheid om dit te beslissen en slechts een adviesbevoegdheid heeft.

Maar erger is, dat bij de lezing van de verslagen van de verschillende bestuursvergaderingen van de RLE nergens sprake is van een beslissing waarbij het RLE bestuur aan het gemeentebestuur zou geadviseerd hebben om geen kerstverlichting te plaatsen.

'Integendeel', aldus GT-Open Vld fractievoorzitter Bram Bartholomees, 'de verslagen maken duidelijk dat het RLE bestuur voor een voldongen feit werd geplaatst en vervolgens met allerlei compensatiemaatregelen zoet werd gehouden. In feite is de verklaring van burgemeester Spooren in de gemeenteraad en de mededeling in het gemeentelijk informatieblad een grove leugen.'

Een van de voorstellen bestond erin om in het straatbeeld 'besneeuwde' kerstbomen te brengen en om financiële middelen uit het RLE budget te gaan gebruiken voor algemene advertenties in lokale huis-aan-huis reclamebladen en een kaarsje aan de handelaars te schenken. Ons niet gelaten, maar de kerstverlichting is meer dan een verlichting in het belang van de handelszaken. De verlichting staat niet alleen symbool voor een commerciële dynamiek maar creëert ook een atmosfeer en uitstraling die alle inwoners en bezoekers van Tervuren aanspreekt.

'Tervuren centrum ligt er tijdens deze eindejaarsperiode troosteloos bij', aldus Hubert Goossens, zelf jarenlang één van de stuwende krachten achter het handelsleven in het centrum van Tervuren. Hubert had een groenten- en fruitwinkel aan de markt van Tervuren en was jarenlang bestuurslid en zelfs voorzitter van het handelaarsverbond van Tervuren. 'Ik was nog handelaar in de tijd dat we een eigen kerstverlichting hadden die we jaarlijks uit de opslagruimten van de gemeenten ophaalden en zelf aanbrachten in de straten. Ook de kerstbomen werden door ons handelaarsverbond geïnstalleerd. Dat vroeg heel wat persoonlijke inspanningen en inzet van de handelaars maar was ook technisch aartsmoeilijk en in feite niet langer houdbaar'.

'Het nieuwe gemeentebestuur heeft toen onder leiding van burgemeester Bruno Eulaerts, die net zoals zijn voorgangster, zelf bevoegd was voor lokale economie, beslist om de kerstverlichting jaarlijks te laten aanbrengen door een externe firma zodat er jaarlijks ook variatie in het verlichtingsaanbod kon gebracht worden. Bovendien is de technische dienst toen ook begonnen met de installatie van kerstbomen. Onze gemeente zag er gewoon feeëriek uit en er was veel lof voor de aanpak van het gemeentebestuur.'

'Ben je al eens in onze buurgemeenten gaan kijken? Of het nu om een privaat of een publiek initiatief gaat, is irrelevant. Het kleine gezellige Eizer, of Huldenberg, Overijse centrum, Bertem. Allemaal buurgemeenten die in hun centrum een kerstverlichting hebben, die warmte uitstraalt. De handelszaken in tervuren en deelgemeenten hebben zoveel te bieden aan speciaalzaken dat ze beter verdienen dan nu zonder kerstverlichting te moeten werken!'.

'Bovendien worden de deelgemeenten ook volledig in het donker gezet', aldus GT-Open Vld raadslid en handelaar Willy Roeykens. 'Tervuren lijkt wel verduisterd oorlogsgebied', aldus Roeykens, die ook een winkel uitbaat in deelgemeente Duisburg.

'De bestuursleden van de RLE hebben blijkbaar nog gepoogd om te redden wat te redden viel, maar de huidige desolate toestand met half versierde kerstbomen tart alle verbeelding.
Zelfs de grote kerstboom op de markt kreeg geen verlichting. En dat alles met de smoes om een voorbeeldfunctie te hebben in het kader van het stroom afschakelplan', aldus Hubert Goossens.

'Ook de kerstverlichting rond het administratief centrum werd achterwege gelaten. Maar dan moet je wel vaststellen dat aan de overzijde in het nog in oprichting zijnde cultuurcentrum wel een kerstverlichting aangebracht werd door de aannemer en dat in het administratief centrum heel dikwijls tot laat in de avond in alle mogelijke ruimten verlichting aangestoken is terwijl er slechts één vergaderlokaal in gebruik is of - nog erger - niemand aanwezig is. '

Ook technisch is de beslissing niet te verantwoorden. De kerstverlichting die het voormalige gemeentebestuur huurde, was een LED-verlichting.

Specialisten hebben laten weten dat energie besparen via kerstverlichting, zeker in geval van LED verlichting, ronduit belachelijk is. Als je dan toch een voorbeeldfunctie wil hebben, ben je beter af om die kerstverlichting wel te hangen en zo links en rechts een lampje van de straatverlichting uit te schakelen. Zelfs als we een elektrisch 'bijzetvuurke' afschakelen, kunnen we nog kerstverlichting bij hangen (een dergelijk elektrisch vuurtje is 1500 tot zelfs 2000 Watt).

'Eigenlijk is deze beslissing van het gemeentebestuur een regelrecht commercieel afschakelplan', aldus GT-Open Vld fractieleider Bram Bartholomees.

'In deze economische tijden waarin de detailhandel het zo al moeilijk genoeg heeft, is deze beslissing van het gemeentebestuur een echte domper op de commerciële energie van al onze handelaars in gans Tervuren'

En bovendien willen alle Tervurenaars een gezellig centrum tijdens de eindejaarsfeesten.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 30-12-14 • Uur: 21u23

Auteur: Persbericht GT-Open Vld Tervuren • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur