OCMW Hoeilaart

HOEILAART - 11-03-15 - OCMW Hoeilaart: CD&V/N-VA fractie vraagt toelichting eindrapport n.a.v. externe audit!

De CD&V/N-VA fractie heeft steeds gepleit voor een externe audit van het woon- en zorgcentrum “Hof Ten Doenberghe” en keurde dan ook de raadsbeslissing tot aanstelling van een auditbureau in 2013 mee goed. De initiële overeenkomst bestond erin om de huidige organisatie van het woonzorgcentrum te analyseren, om een verbeteringstraject uit te werken en te implementeren, de coaching en training van directie en leidinggevenden uit te voeren en de uitwerking van trajecten te realiseren opdat de uitgaven gelijk zouden zijn aan de opbrengsten in het woonzorgcentrum. In december 2013 werd op basis van een eerste analyse rapport een plan van aanpak opgesteld dat diende te leiden tot de optimalisatie van de werking van het woon- en zorgcentrum “Hof Ten Doenberghe”. Einde juni 2014 kwam er een abrupt einde aan de samenwerking met dit auditbureau.

Gezien het belang van deze audit, heeft de CD&V/N-VA fractie steeds de vinger aan de pols gehouden door over dit dossier op regelmatige tijdstippen pertinente vragen op de OCMW-raad te stellen. Hierbij botste onze fractie ook steeds op de aanhoudende weigering van de OCMW-Voorzitter (PRO Hoeilaart) om inzage te krijgen in het volledige auditdossier. Er was hiervoor geen enkele reden toe. Na talloze vergeefse pogingen was CD&V Hoeilaart jammer genoeg genoodzaakt een klacht in te dienen bij de Provinciegouverneur. De klacht werd gegrond verklaard en de Provinciegouverneur was dan ook duidelijk in zijn schrijven: “lk verzoek u dan ook met aandrang de heer Vandervaeren volledige medewerking te verlenen bij zijn verzoek om inzage in alle stukken.” Begin januari 2015 hebben we het eindrapport uiteindelijk mogen ontvangen. We vinden het trouwens uiterst jammer dat tot op heden geen toelichting over dit uitermate belangrijke rapport op de OCMW-raad werd gegeven gezien de niet te versmaden uitdagingen waarvoor het woon- en zorgcentrum “Hof Ten Doenberghe” staat.

Op de OCMW-raad van 16 maart zal de CD&V/N-VA fractie dan ook niet nalaten om via gerichte vraagstelling te peilen naar de intenties van de Voorzitter in verband met dit rapport. Zullen de aanbevelingen van dit rapport volledig uitgevoerd worden of zal men zich beperken tot het leggen van een aantal accenten? Wij hopen met deze en andere vragen meer duidelijkheid te kunnen scheppen in de richting die het OCMW wenst op te gaan.

Wij hopen dat onze demarche een bijkomende stimulans kan zijn om het woon- en zorgcentrum “Hof Ten Doenberghe” opnieuw op de rails te zetten!

CD&V/N-VA fractie OCMW-raad Hoeilaart
Voor CD&V: Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren
Voor N-VA: Stefaan De Rudder

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 11-03-15 • Uur: 16u03

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur