Begraafplaats Tervuren verwaarloosd!

TERVUREN - 20-07-15 - Wie op het kerkhof van Tervuren-centrum langsloopt, kan er niet naast kijken. De begraafplaats lijkt wel een desolate woestenij. De GT-Open Vld-fractie in de gemeenteraad van Tervuren stelt zich vragen bij het gebrek aan ernst waarmee deze plek behandeld wordt door het huidig gemeentebestuur. Bij een bezoek aan het kerkhof werden de GT-Open Vld raadsleden Christiane Neale, Bram Bartholomees en Sofie De Reymaeker getroffen door de totaal verloederde toestand waarin een zeer groot gedeelte van de begraafplaats zich bevindt.

“De bezoekers, waarvan de meeste mensen een groet komen brengen aan hun dierbare overledenen, spreken er terecht schande over”, aldus raadslid Neale. “Deze toestand is een gemeente zoals Tervuren totaal onwaardig. Het is toch de ironie zelf dat men vanuit de gemeente bij de ingang laat weten dat het om een “common wealth” begraafplaats gaat, die de reputatie hebben piekfijn onderhouden rustplaatsen voor overleden soldaten te zijn terwijl in Tervuren het onkruid en de wilde planten meters hoog welig tieren tussen de graven en aan de columbaria”.

Duurzaam onderhoud begraafplaatsen flauw excuus

De gemeente Tervuren is net zoals andere gemeenten in Vlaanderen geconfronteerd met een decreet over het gebruik van onkruid bestrijdingsmiddelen door openbare besturen. De inwerkingtreding van de wetgeving dit jaar, heeft uiteraard gevolgen voor de wijze waarop begraafplaatsen onderhouden kunnen worden. GT-Open Vld verneemt dat de technische dienst in fase 1 de kleinere paden met gras zal inzaaien en in fase 2 tussen de graven zal overgaan tot het leggen van sedummatten en tot het planten van geraniums. De hoofdpaden zullen grindpaden blijven.

Raadslid Sofie De Reymaeker begrijpt dat een aantal aanpassingen aan het pesticiden decreet doorgevoerd moet worden, “Maar al deze maatregelen zijn intussen voor het gemeentebestuur een flauw excuus geworden om zowel de kleine paden als de hoofpaden die in grind blijven niet meer degelijk te onderhouden. Het overal woekerend onkruid zowel rond de graven als op de hoofdpaden spreekt boekdelen. Hier past maar één maatregel: het schepencollege moet aan de gemeentelijke technische dienst opdracht geven om de begraafplaats vrij te maken van deze onkruid wildernis rond de grafzerken en columbaria. Met een paar werkkrachten kan op één werkdag al de hele boel opgekuist worden.”, aldus Sofie De Reymaeker.

Wel geld voor peperdure consultant technisch dienst, geen centen voor werkmannen

“Onze gemeenteraadsfractie eist inderdaad dat het schepencollege tot onmiddellijke actie over gaat”, stelt GT-Open Vld fractievoorzitter Bram Bartholomees. “De schepen van openbare werken en zijn collega’s in het college kunnen zich niet blijven wegsteken achter de beperkingen die door het decreet opgelegd worden om de begraafplaats niet in een propere staat te brengen. Het bovendeel van de begraafplaats ziet er werkelijk als een afvalbelt uit. In het verleden onder vorige bestuurslegislatuur waren er ook reeds restricties en reducties rond onkruidbestrijdingsmiddelen in werking getreden. Het vorige bestuur heeft steeds zijn verantwoordelijkheid genomen en bijkomende werkkrachten ingeschakeld indien nodig. Bovendien, omdat we wisten dat deze beperkingen rond onkruidbestrijding steeds dwingender werden, werd er toen ook een rationaliseringprogramma rond het groenonderhoud opgemaakt om onze mankracht binnen de technische dienst meer te kunnen concentreren op onderhoud van publieke ruimten zoals begraafplaatsen en speelpleinen, waar de afbouw van pesticiden zwaardere gevolgen had. Dat stuitte op kritiek bij sommige leden van het huidig college, die toen nog in de oppositie zaten. Ze aarzelden zelfs niet om de spade in de grond te steken om nog extra groenbeplantingen aan te leggen terwijl dit onderhoud nog extra werkkracht zou vragen. Misschien zouden die leden van het college nu beter de handen uit de mouw steken en de onkruidwieder boven halen om onze begraafplaats terug in ere te herstellen.”

Fractievoorzitter Bram Bartholomees is hard voor het huidig beleid. “Er is blijkbaar geen mogelijkheid om meer werkvolk binnen onze technische dienst vrij te maken om de wildgroei van onkruid op onze begraafplaats te wieden. Waarvoor worden die werkmannen de afgelopen weken dan wel ingezet? Maar zelfs dan kan het toch niet zo moeilijk zijn om extra jobstudenten aan te werven bij de technische dienst om degelijk opruimwerk te verrichten. Zeker als je weet dat het gemeentebestuur het geld momenteel langs ramen en deuren buiten gooit met de vergoeding van een consultant die 900 euro (jawel negen honderd !!) per dag aanrekent voor leidinggevende opdrachten binnen de technische dienst, nadat men compleet onterecht en zonder enige motivering het diensthoofd van de technische dienst aan de kant geschoven had. Ook de werkmannen van de technische dienst beseffen dat je met die vermijdbare geldverkwisting veel werkvolk op het terrein aan het werk had kunnen zetten. Ook op de begraafplaats van Tervuren”, aldus Bram Bartholomees.

De fractie van GT-Open Vld geeft het college van burgemeester en schepenen een duidelijke opdracht. “We verwachten dat de begraafplaats in een normale toestand wordt gebracht binnen de tien dagen, tegen uiterlijk woensdag 29 juli”, aldus Christiane Neale. “Zo niet volgen er andere acties vanwege GT-Open Vld.”

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 20-07-15 • Uur: 17u10

Auteur: Persbericht GT-Open Vld Tervuren • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur