Voorzittersverkiezing

TERVUREN - 27-01-16 - CD&V-Tervuren verkiest Theo Debeer tot nieuwe voorzitter en Sebastiaan Coudré tot jongerenvoorzitter.
Theo Debeer werd op zondag 24 januari door de CD&V-leden met 100% van de stemmen verkozen tot nieuwe voorzitter van CD&V-Tervuren. Hij volgt Olivier Hinnekens op die negen jaar aan de leiding van de partij stond. Sebastiaan Coudré werd eveneens met 100% van de stemmen verkozen tot jongerenvoorzitter en hiermee volgt hij Sam Wijnants op.
Theo Debeer (59) is sinds 1982 politiek actief in Tervuren. Sinds 1989 zit hij onafgebroken in gemeente- en/of OCMW-raad. Met zijn twaalf jaar OCMW-voorzitterschap en vijf jaar ervaring als schepen legt hij een mooie CV voor. Sebastiaan Coudré (25), is sinds 2012 actief bij CD&V. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd hij meteen verkozen. Als gemeenteraadslid zit hij de gemeenteraad vanaf januari 2016 voor. Sebastiaan verving vorig jaar gedurende 9 maand Theo Debeer als schepen.
Als CD&V-voorzitter wil Theo Debeer zich vooral richten op de verdere uitbouw van de partijwerking. Eén van zijn doelstellingen is het huidig enthousiasme binnen de CD&V-ploeg nog verder aan te zwengelen.
We zitten halfweg de legislatuur, het is tijd om terug te blikken. We gaan een balans op maken van de uitvoeringen van de beleidsverklaring van deze bestuursmeerderheid (NV-A, CD&V en Groen+). Niet alleen de grote blikvangers, zoals de realisatie van het nieuwe vrijetijdscentrum ‘De Warandepoort’ maar ook onze kleinere programmapunten verdienen aandacht. Theo Debeer denkt hier bijvoorbeeld aan een voetpadenstrategie en –plan, of aan een mantelzorgpremie.
Het spreekt voor zich dat Theo Debeer met CD&V-Tervuren vooruit wil kijken. De komende drie jaar zullen zeer boeiend worden. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in aantocht wil de nieuwe voorzitter nieuwe mensen aantrekken. Zij kunnen binnen het CD&V-bestuur het debat rond het gemeentelijk beleid en het toekomstige CD&V-programma verrijken.
Als voorzitter van jong CD&V Tervuren is Sebastiaan Coudré er van overtuigt dat de aanwezigheid van Jong CD&V van essentieel belang is om de noden van de jongeren extra te benadrukken. “Ik zal samen met het ganse team kijken op welke specifieke punten we ons de volgende 3 jaar wensen te differentiëren. Voor deze specifieke acties kijken we voornamelijk naar de beleidsdomeinen onderwijs, mobiliteit, huisvesting en welzijn.” Samen met de rest van de jongeren is het zijn bedoeling om zo veel als mogelijk jongeren te betrekken bij de verdere ontwikkeling van onze gemeente.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 27-01-16 • Uur: 10u08

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur