Podiumverenigingen

OVERIJSE - 04-02-16 - PODIUMVERENIGINGEN KRIJGEN EIGEN FOLDER IN OVERIJSE

Overijse, met haar 24.700 inwoners, heeft een rijk verenigingsleven met maar liefst 198 verenigingen, inclusief de 5 dorpsraden en de 5 wijkcomités.

Als gemeente is dit uiteraard zeer belangrijk omdat het verenigingsleven één van de belangrijkste draagvlakken is voor een leefbare en bloeiende gemeenschap.

Binnen het socio-culturele leven heeft onze gemeente een reeks podiumverenigingen. Overijse bruist van het talent en telt vandaag liefst 7 muziekverenigingen, drie koren en twee toneelverenigingen. De muzikanten , zangers, acteurs en actrices zijn van alle leeftijden. Het zijn ook deze verenigingen die heel wat activiteiten in Overijse, en ver daarbuiten, opluisteren.

Daarnaast hebben wij in Overijse ook de Academie voor Podiumkunsten, beter gekend als APKO, met een afdeling muziek, woord en dans. Iedereen is er welkom en dit vanaf 8 jaar. Men kan er dus reeds vroeg aan de slag om de muzikale en verbale talenten te ontplooien.

Vorig jaar heeft men vanuit de gemeente het initiatief genomen om samen met APKO en de muziekverenigingen, een open repetitie te houden. Hierdoor konden enerzijds leerlingen van APKO kennis maken met het musiceren in een grote groep, en anderzijds leerden muzikanten van de muziekverenigingen nog beter de Academie voor Podiumkunsten kennen : een voorbeeld van kruisbestuiving.
In de loop van 2016 zal dit initiatief zeker een vervolg krijgen.

Deze folder werd opgemaakt om verschillende redenen. Eén van de belangrijkste redenen is om de doorstroming te bevorderen van de leerlingen van APKO naar de amateurverenigingen. Na de muziekstudies of toneel-of zangvorming, echt op een podium kunnen staan, is een bekroning voor iedere muzikant, zanger of toneelspeler. Een haast even belangrijk element is het uitbreiden van de vriendenkring, samen met anderen muziek of toneel spelen of samen zingen.

Een tweede belangrijke reden is om promotie te maken voor onze muziekmaatschappijen, theaterverenigingen en zangkoren. Iedereen die ooit muziek of toneel gespeeld heeft, of gezongen heeft, en die de draad terug wil opnemen, kan zijn/haar keuze maken in deze folder voor podiumkunsten.
Naast jaarlijkse activiteiten, stelt iedere vereniging zich voor. Je krijgt informatie zoals contactpersoon, repetitiemomenten en historiek.

Een gemeente met 12 podiumverenigingen met ieder tussen de 25 en 65 spelende of zingende leden, is vrij uniek en moeten wij als gemeente, waar mogelijk, koesteren en ondersteunen.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 04-02-16 • Uur: 15u40

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Laatste berichten

Algemeen Nieuws

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur