Fusie politiezones Dijleland en Tervuren

TERVUREN - 27-02-16 - Op 1 januari 2017 zullen de politiezones van Dijleland (Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee) en Tervuren fusioneren. Deze princiepsbeslissing werd genomen door de gemeenteraad van Tervuren op 23 februari, en de Politieraad van Dijleland op 24 februari. De fusie zal zorgen voor een betere dienstverlening en meer veiligheid voor de inwoners uit de gemeenten van de nieuwe politiezone. Daarenboven levert de schaalvergroting besparingen op voor alle betrokken gemeenten.

Aan de beslissing gingen 3 jaren van overleg en studie vooraf. De nieuwe politiezone telt 52.000 inwoners, zoveel als een middelgrote stad. Door schaalvergroting kan er efficiënter en flexibeler gewerkt worden, wat ook voor het politiepersoneel voordelen biedt. Maar de belangrijkste doelstelling van de fusie is een betere dienstverlening aan de burger: zo zal er een extra interventieploeg op het terrein aanwezig zijn, zullen de openingsuren in het centraal onthaal worden uitgebreid, en zal de recherche slagvaardiger zijn. De wijkwerking zal lokaal verankerd blijven, en er wordt voor de nieuwe zone een kader van 102 personeelsleden voorzien.

Burgemeester en voorzitter van de politiezone Dijleland Adri Daniëls (CD&V) legt uit: “Wij zijn blij dat we met deze vrijwillige fusie op een duurzame manier kunnen zorgen voor meer veiligheid en betere diensten. De sterke, uitgebouwde wijkwerking met lokale politie-antennes blijft behouden. De efficiëntiewinst wordt deels vertaald in extra dienstverlening, maar de haalbaarheidsstudie toont aan dat er ook rechtstreekse financiële besparingen worden gerealiseerd op de begrotingen van de partnergemeenten”.

Tijdens de voorafgaande studie werden ook andere opties overwogen zoals alternatieve samenwerkingsvormen of een fusie met een andere politiezone, maar deze bleken minder efficiënt. De grootte van het te bedienen grondgebied en de aanrijtijden van de interventieploegen binnen de nieuwe zone werden grondig bestudeerd.

Tussen de bestaande politiezones werden goede financiële en operationele afspraken gemaakt. Voorlopig blijven de bestaande locaties in Sint-Joris-Weert en Tervuren behouden. In 2019 zal de investeringsbeslissing genomen worden om een nieuw en efficiënt politiecommissariaat te bouwen in de omgeving van de N3 (Tervuren – Leefdaal) om die in 2025 in gebruik te nemen. Besparingen zullen voornamelijk gerealiseerd worden op het niveau van de leidinggevenden in het nieuwe organogram.

Burgemeester Jan Spooren (N-VA) van Tervuren: “Met deze vrijwillige fusie tonen we aan dat lokale bestuurders daadwerkelijk hun verantwoordelijkheid opnemen om ten dienste van hun inwoners kostefficiënte oplossingen uit te werken. We zullen nu samen met onze politiemensen werk maken van een nieuwe organisatie waar kwaliteit en veiligheid voor de burger centraal staan.”Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 27-02-16 • Uur: 06u26

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur