Nieuw Schepencollege In Roeselare

ROESELARE - 22-03-16 - Een nieuwe lente, een nieuw geluid… ook voor het Roeselaarse
schepencollege breekt een nieuw seizoen aan met Kris Declercq als
kersverse burgemeester en Bart Wenes als nieuwe schepen. De
vernieuwingen in het college van burgemeester en schepenen brengt een
herverdeling van de bevoegdheden met zich mee.

CD&V : Kris Declercq, burgemeester
- Strategische planning & stedenbeleid/Eurometropool – externe relaties
– innovatie- en economisch beleid - Veiligheidsdiensten & integrale
veiligheid – strafregister – Juridische Zaken

sp.a : Mevrouw Michèle Hostekint, eerste schepen
- Jeugd - Energiebeleid en klimaatsconvenant - Duurzaamheid - Informatie
& communicatie & stadsmarketing - Stedelijk onderwijs (basisonderwijs &
kunstonderwijs)

Groen : De Heer Filiep Bouckenooghe, tweede schepen
- Welzijn en sociaal beleid - Wonen - Groen-, natuur- en bosontwikkeling
- Dierenwelzijn

CD&V : Mevrouw Griet Coppé, derde schepen
- Openbare werken - Mobiliteit (verkeerscirculatie, parkeerbeleid,
openbaar vervoer, …) - ICT & IKZ en databeheer (e-government en
administratieve vereenvoudiging)

sp.a: De Heer Henk Kindt, vierde schepen
- Financiën (Aankopen, Debiteuren, Boekhouding) - Kerkfabrieken -
Personeelsbeleid & organisatie met interne dienst bescherming en
preventie - Noord-Zuid - Gebiedsgerichte werking-participatiebeleid

CD&V: Mevrouw Nathalie Muylle, vijfde schepen
- Gebouweninfrastructuur/facilitair beheer - Vergunningenbeleid
(stedenbouwkundig/milieu) en ruimtelijke planning - Bestuurszaken

CD&V : De Heer José Debels, zesde schepen
- Sport - Feesten & evenementenbeleid & logistiek/onderhoud openbaar
domein - Werk en sociale economie - Wielermuseum
CD&V: De Heer Marc Vanwalleghem, zevende schepen - Land- en tuinbouw,
landelijke wegen, waterhuishouding (VMW, rioleringen) en educatief
centrum, bebloeming en stadsverfraaiing - Afvalbeleid - Burgerzaken -
Vaderlandslievende verenigingen - Begraafplaatsen

CD&V : De Heer Bart Wenes, achtste schepen
- Cultuur - Toerisme - Archief - Onderwijsregie & flankerend
onderwijsbeleid

CD&V : De Heer Geert Depondt, negende schepen
- O.C.M.W. en zorgbedrijf

Praktische info: Zitdag burgemeester Kris Declercq : in het stadhuis van
Roeselare op maandag van 8 u. tot 9 u. en zaterdagochtend op afspraak
Contact via burgemeester@roeselare.be en 0495 54 74 09
Zitdag schepen Bart Wenes : in het stadhuis van Roeselare op donderdag
van 10.30 u. tot 11.30 u. Contact via bwenes@roeselare.be en 0473 64 02 29
Alle info ook op www.roeselare.be

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 22-03-16 • Uur: 14u03

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Roeselare

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur