De wereld stopt niet bij de taalgrens

HOEILAART - 09-06-16 - Op weg naar school hoor ik links een moeder Frans praten met haar kind, rechts een vader Engels. De gesprekken zijn dezelfde als mijn gesprekken met mijn kinderen. Mijn kinderen verstaan echter geen woord van wat die andere gezinnen zeggen. De uitdaging is duidelijk: hoe kunnen we er in Hoeilaart, als Nederlandstaligen, voor zorgen dat onze kinderen andere talen omarmen?

Praten over taal, en dan vooral andere talen, is in de Vlaamse Rand steeds een delicate kwestie geweest. Daar zijn historische redenen voor. Maar de wereld staat niet stil. De wereld van onze kinderen stopt niet bij de taalgrens.

Het staat buiten kijf dat vele anderstaligen hun kinderen naar de Vlaamse scholen in de Rand sturen omdat ze de meerwaarde van meertaligheid inzien. In de Hoeilaartse scholen wordt er terecht voor gezorgd dat die kinderen ook daadwerkelijk en snel correct Nederlands spreken en schrijven (mooi zo!). Maar wat met kinderen die opgroeien in een Nederlandstalig gezin? Zorgen we er gezamenlijk voor dat Nederlandstalige kinderen eigenlijk vanaf de kleuterschool een (andere) taalachterstand opbouwen?

Kenny Verbeeck: “Kinderen ervaren het leren van nieuwe talen even makkelijk als samenspelen.”

Bewust van de eigen taal
Studies wijzen uit dat kinderen die op zeer jonge leeftijd worden blootgesteld aan verschillende talen, zich ook bewuster zijn van de eigen taal. Tegelijk ervaren ze het leren van nieuwe talen als even makkelijk als samenspelen. Maar daarvoor zijn er in Hoeilaart te weinig mogelijkheden. Vinden we het normaal dat in Hoeilaart, zo dicht bij Brussel en Wallonië, de Nederlandstalige kinderen afgeschermd worden van andere talen?

Op de speelplaatsen is het duidelijk dat kinderen ook kunnen samenspelen als ieder kind zijn eigen taal spreekt. Wij moeten er voor zorgen dat onze kinderen voorbereid zijn op een meertalige wereld. Het zit soms in kleine dingen: klasgenootjes die elkaar 's ochtends groeten in de taal van de ander.

Meertalige naschoolse activiteiten
Concreet denken we dat het mogelijk moet zijn om tijdens de naschoolse activiteiten initiatieven te ontwikkelen die onze kinderen laten kennis maken met andere talen, zoals taalsensibilisering en taalinitiatie. Uiteraard gaat het hier niet enkel om het Frans, maar evengoed het Engels of het Duits.
Naschoolse activiteiten zijn een gemeentelijke bevoegdheid. Dus laat ons naschoolse activiteiten organiseren die zijn bedoeld om spelenderwijs kennis te maken met nieuwe talen! Welke talen aan bod komen hangt natuurlijk af van het vinden van de juiste anderstalige begeleiders, maar activiteiten zoals crea-atelier, dans, gym… zijn perfect om kinderen hun eerste stappen te laten zetten in een andere taal. Het zal de kinderwereld meertalig maken.

Er is in het verleden in Vlaanderen hard gestreden voor volwaardig Nederlandstalig onderwijs. Maar in een diverse wereld kunnen we maar best zorgen dat kinderen kunnen omgaan met diversiteit. Hoe meer talen en culturen je kent, hoe rijker je in het leven staat.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 09-06-16 • Uur: 14u55

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur