Actieplan Wateroverlast Roeselare

ROESELARE - 26-10-16 - De wateroverlast van eind mei is enkele weken geleden erkend als ramp,
zodat alle getroffenen kunnen worden vergoed. Zo’n ramp mag zich bij een
volgende ongewoon hevige regenbui niet meer herhalen. Daarom werkten het
stads- en provinciebestuur het Actieplan Wateroverlast uit. Met tal van
concrete maatregelen die de volgende maanden worden opgestart of
uitgevoerd.

Als het van het stads- en het provinciebestuur afhangt, kent Roeselare
geen 30 mei meer. Niet dat ze die dag op de kalender kunnen schrappen.
Ze hebben wel een actieplan met tal van concrete maatregelen uitgewerkt
om wateroverlast te voorkomen zoals die van eind mei, toen een ongewoon
hevige regenbui de stad teisterde.

Erkend als ramp Op 7 oktober heeft de Vlaamse regering de overvloedige
regenval tussen 27 mei en 26 juni als algemene ramp erkend. “Alle
getroffenen – in onze stad zijn er dat meer dan 500 – komen dus in
aanmerking voor een financiële tegemoetkoming”, verzekert burgemeester
Kris Declercq. “Van zodra het erkenningsbesluit in het Belgisch
Staatsblad is gepubliceerd, kunnen zij een dossier indienen en onze
stadsmedewerkers zullen hen daarbij helpen”, vult Marc Vanwalleghem,
schepen van waterhuishouding, aan.

Het stadsbestuur wil dat de Roeselarenaars voortaan van zo’n ramp
blijven bespaard. Daarvoor heeft het samen met het provinciebestuur een
actieplan uitgewerkt om te vermijden dat ongewoon hevige regenval tot
wateroverlast leidt. “Begin juli, minder dan een maand na de zondvloed
van eind mei, kondigden we al tal van maatregelen aan,” zo brengt Bart
Naeyaert, provinciaal gedeputeerde voor waterbeleid, in herinnering. “En
die acties hebben we nu verder concreet uitgewerkt”.

Infrastructuurwerken Om de waterhuishouding van Roeselare verder te
verbeteren, voeren de stad en de provincie meer dan dertig
infrastructurele ingrepen uit. “Zo breiden we bestaande bufferbekkens
uit en leggen we zogenaamde GOG’s – dat zijn gecontroleerde
overstromingsgebieden – aan”, verduidelijkt Stephanie Van Hoecke,
diensthoofd waterprojecten.

Ingrepen als deze vergen heel wat studiewerk. En soms moeten partners
als waterzuiveringsmaatschappij Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij
worden geëngageerd, of moeten zelfs gronden worden verworven. Daarom
worden de meeste infrastructuurprojecten volgend jaar opgestart. Zoals
de aanleg van de GOG’s nabij de Collievijverbeek (Roeselare), Krommebeek
(Beveren) en Babilliebeek (Rumbeke, Oekene en Beitem).

Sneller uitvoerbare ingrepen zijn intussen al opgestart. Zo worden
vandaag en later dit najaar rioleringswerken uitgevoerd in het
Grijspeerdshof, in de Biezen-, Klokkeput-, Kortewagen- en Weidestraat en
in de Koning Leopold III-laan. Dit najaar komen er ook extra
niveaumeters aan de Grote Bassin en in de Vloedstraat, die de
stadsmedewerkers toelaten om het waterpeil permanent te bewaken op hun
computers.

Andere maatregelen Naast de vele infrastructurele ingrepen, neemt het
stadsbestuur ook een reeks andere maatregelen. Zo wordt het
waterbeleidsteam van de stad versterkt met extra medewerkers. En aan
nieuwe verkavelingen worden strenge voorwaarden van waterhuishouding
opgelegd.

Voor het geval dat hevige regenbuien de stad opnieuw teisteren voordat
alle acties zijn uitgevoerd, investeert de stad in extra
bestrijdingsmaterialen. Zo komen er in de meest watergevoelige wijken
van de stad containers met zandzakjes om die bij watersnood nog sneller
te kunnen verdelen.

Bewonersvergaderingen De volgende weken wordt het actieplan voorgesteld
aan alle bewoners van de stad. Als later een concrete actie wordt
uitgevoerd – als bijvoorbeeld in een bepaalde wijk een gecontroleerd
overstromingsgebied wordt aangelegd – dan worden de betrokken bewoners
nog ‘s afzonderlijk ingelicht op een wijkvergadering en in een brief.

Vanavond is er al een eerste informatievergadering voor de bewoners van
het stadscentrum en het westen van de stad. Woensdag 9 november worden
de inwoners van Beveren ingelicht (kantine van Dosko Beveren,
Izegemseaardeweg 38) en donderdag 10 november die van Rumbeke, Oekene en
Beitem (parochiaal centrum Den Hazelt, Pastoor Slossestraat 1), telkens
om 19 uur.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 26-10-16 • Uur: 05u59

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Roeselare

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur