Overijse2002 vernieuwt grondig

OVERIJSE - 15-01-17 - Zondag 15 januari vond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats van Overijse2002.
Naast lekkere hapjes, vuurkorven, een varken aan het spit en het vele volk dat ondanks het winterse weer in grote getalen was langsgekomen, werden de voorbereidingen voor de verkiezingen van 2018 aangekondigd.

Inge Lenseclaes lijsttrekker 2018

Het grootste nieuws dat reeds in de wandelgangen weerklonk, is dat Burgemeester Brankaer geen kandidaat-burgemeester meer is in 2018.
“De partij heeft nood aan een nieuw boegbeeld,” klinkt het in de speech van burgemeester Brankaer. “U heeft reeds kunnen vaststellen dat Overijse 2002 zich grondig aan het vernieuwen is. We hebben een totaal vernieuwd dagelijks bestuur, een nieuwe voorzitter, … maar ook bij onze verkozen politiekers zijn we toe aan een generatiewissel.
Door een eenparigheid aan stemmen in het Politiek College werd Inge Lenseclaes gevraagd als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Inge beschikt over de juiste dosis gezond verstand, ambitie en ervaring om deze mooie beweging te leiden.”

Inge bedankte in haar speech dan ook uitgebreid burgemeester Brankaer. Ze vertelde:
“Ik heb van jou veel geleerd en ik beloof je deze kennis verder te gebruiken om onze ploeg verder te laten groeien. Ik besef dat dit een belangrijke taak is, maar weet dat ik dit niet alleen hoef te doen. Daarom kijk ik er dan naar uit om samen met de hele ploeg te blijven werken voor Overijse.”
Ze benadrukt dat elk lid van de groep cruciaal is voor het beste voor Overijse: “Onze groep is een puzzel, waar elk stukje even belangrijk is. Iedereen met zijn of haar eigen talenten, kwaliteiten, interesses en inzichten maar allemaal met een groot hart voor Overijse. Iedereen van onze ploeg moet zijn eigen plekje krijgen om zich te kunnen ontplooien en mee te werken aan een vernieuwde en frisse toekomstvisie voor Overijse.”

Overijse2002 onlosmakelijk verbonden met N-VA Overijse.

Inge vult aan: “De initiële bestaansreden van Overijse2002 is gebaseerd op het maken van een nederlandstalige eenheidslijst. Op mijn initiatief wil ik dan ook de nauwe band met N-VA bevestigen en Jan De Broyer uitroepen als tweede kopman van onze partij.

Jan De Broyer bevestigt: “De laatste maanden kreeg ik regelmatig de eerder verontrustende vraag of N-VA nog samen met Overijse2002 zou opkomen, de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb dit steeds positief kunnen bevestigen. Het is zelfs een evidentie. Of het nu de voorganger de Volksunie was of de opvolger de N-VA, deze hebben steeds integraal deel uitgemaakt van de lokale politieke werking van Overijse2002. Onze voorzitter Eric heeft het wijzer en eenvoudiger geformuleerd: we vormen een tandem.”

Ook diezelfde voorzitter Erik Leskens sprak klare taal: “Ik beschouw het als mijn taak van voorzitter onze mandatarissen scherp te houden en ervoor te waarschuwen niet in zelfgenoegzaamheid te vervallen en om ervoor te zorgen dat het enthousiasme, de authenticiteit en de creativiteit van het eerste uur centraal staan. Dit alles gekruid met de nodige dosis gezond boerenverstand.”

2017 is nog maar net gestart, maar Overijse2002 stoomt zich al helemaal klaar om er in 2018 weer met, voor en door de Overijsenaar te staan!

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 15-01-17 • Uur: 17u19

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur