Aanpak criminaliteit in Druivenstreek

OVERIJSE - 03-02-17 - Bij het terugblikken op het voorbije jaar stellen we vast dat het totaal aantal gerechtelijke feiten in onze politiezone weer verder gedaald is. De top 5 van gerechtelijke feiten ziet er in 2016 als volgt uit:
1. diefstal in woningen (197 feiten, pogingen inbegrepen)
2. drugs (142 feiten)
3. vandalisme – opzettelijke beschadigingen – graffiti (136 feiten)
4. gewone diefstal (105 feiten, pogingen inbegrepen)
5. diefstal uit voertuig (76 feiten, pogingen inbegrepen)

Inbraken
De inbraakproblematiek is en blijft een grote bekommernis in onze regio. In de periode 2015-2016 hebben we een opmerkelijke daling van het aantal diefstallen kunnen vaststellen ten opzichte van de jaren voordien. Voor 2016 merken we in Overijse een lichte stijging ten opzichte van 2015, in Hoeilaart een lichte daling. Spijtig genoeg vertoont het verloop van dit fenomeen overwegend een grillig patroon en is het vooral afhankelijk van rondtrekkende dadergroeperingen die in bepaalde periodes al dan niet actief zijn. Dit geldt eveneens voor de diefstallen uit voertuigen. Ook hier merkten we een dalende trend de laatste jaren, maar naar het einde van 2016 toe zien we in Overijse een opflakkering van dit fenomeen. Zo stelde de politie op 9 december 2016 maar liefst 17 feiten van diefstallen uit voertuig in Overijse vast! Dergelijke plotse en intense vlagen vertekenen zeer snel de resultaten op jaarbasis. (zie website overzichtsgrafieken http://www.lokalepolitie.be/5402/evolutie-veiligheid.html)

Drugs, vandalisme en beschadigingen
Het aantal vaststellingen inzake drugsfeiten is met 20% gestegen in vergelijking met 2015. Het betreft vooral feiten inzake bezit van drugs en in mindere mate –24 feiten- verkoop van drugs.
Voor feiten van vandalisme en opzettelijke beschadigingen stellen we een opmerkelijke daling vast in 2016 van maar liefst 28%. Het merendeel van deze feiten gaat over het aanbrengen van beschadigingen aan voertuigen.
Uitbreiding van het ANPR-netwerk in de strijd tegen woninginbraken
Zoals jullie wellicht weten zet Politiezone Druivenstreek veel in op de aanpak van de diefstal- problematiek, zowel op gebied van preventie als in onderzoek en opvolging van feiten. Het vast ANPR–cameranetwerk is hierbij een handig hulpmiddel geworden. In 2016 bestond dit netwerk uit 19 camera’s. Intussen hebben aandachtige burgers ongetwijfeld gezien dat her en der op strategische plaatsen nieuwe palen werden geplaatst. Deze zijn intussen voorzien van stroom en binnen enkele weken worden de camera’s ook geïnstalleerd. In 2017 zullen in totaal 29 camera’s onze politiezone omsluiten.
Wat levert ANPR nu op?
Of deze camera’s afschrikken, is moeilijk meetbaar. Wel hebben we in 2016, in het licht van gepleegde feiten, heel wat positieve opzoekingen verricht binnen de ANPR-databank. Van de in totaal 196 feiten van woninginbraken kon voor 41 feiten een nummerplaat gelinkt worden aan een inbraak. Dit betekent dat er in 21% van de gepleegde feiten, er minstens één waardevolle onderzoekspiste is.
Dit gecombineerd met de stijging van 60% wat het aantal gerechtelijke vrijheidsberovingen betreft (239 arrestaties in 2016, tegen 149 in 2015), kunnen we stellen dat de ophelderingsgraad van de gepleegde inbraken een stuk hoger zal liggen dan andere jaren.

Mens en technologie
ANPR is mooi, maar de technologie, op zich, betekent niet zoveel. Het zijn vooral onze medewerkers die ervoor zorgen dat we deze resultaten kennen. Duizenden nummerplaten en voertuigen bekijken, titularissen checken, linken leggen, om dan een nummerplaat eruit te halen die mogelijks een link heeft met een feit. En dan schieten de onderzoekers van de recherche in actie…
Dit wil natuurlijk nog niet zeggen dat de daders gevat en veroordeeld zijn, maar… Gelukkig krijgen we af en toe via de gerechtelijke overheden ook het goede nieuws dat het tot een effectieve veroordeling van een dader is gekomen. Zo vernamen we eind 2016 nog dat een dader die in februari/maart 2016 op ons grondgebied 3 diefstallen heeft gepleegd, veroordeeld werd tot 24 maanden gevangenisstraf. De opheldering van deze diefstallen was het resultaat van analyse via het ANPR-netwerk.
Samenwerken aan veiligheid: ook de burger kan de politie helpen!
De politie blijft er echter van overtuigd dat enkel door de combinatie van alle preventieve en repressieve maatregelen, dit fenomeen kan beheerst worden. Wij zullen dus ook verder investeren in onze klassiekers zoals overlastpatrouilles, buurtonderzoeken, vakantietoezichten, preventieadviezen en dergelijke meer.
Ook proberen we steeds meer een beroep te doen op alerte inwoners om verdachte situaties zo snel mogelijk aan de politie te melden. Snelle meldingen kunnen de kans op het vatten van daders of het vermijden van een inbraak aanzienlijk verhogen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de buurtinformatienetwerken die in Overijse en Hoeilaart sinds enige tijd actief zijn. In Hoeilaart startte op 1 februari 2017 een proefproject met een Whatsapp-groep. Binnen een besloten WhatsApp-groep kunnen inwoners, gemeente en politie via hun smartphone vlot en veilig informatie met elkaar uitwisselen over verdachte situaties in de buurt. Indien het project positief geëvalueerd wordt zal het ongetwijfeld uitgebreid worden naar Overijse. Bovendien staat in Overijse ook een BIN-Z op til, een buurtinformatienetwerk dat zich specifiek richt tot de zelfstandigen.

U merkt het, de politie blijft strijdvaardig en wij rekenen ook op uw alertheid!

Verdachte toestand? Twijfel niet. Bel 101. Deze boodschap verspreidt Politiezone Druivenstreek sinds enige tijd ook in het straatbeeld. We kunnen het niet genoeg benadrukken…

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 03-02-17 • Uur: 06u39

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur