Heraanleg Gemeenteplein

HOEILAART - 10-02-17 - HOEILAART - Tegen begin april wil de aannemer de riolering en de voetpaden op het Gemeenteplein klaar hebben. Daarna zijn de Marcel Félicéstraat en het kruispunt met de Joseph Denayerstraat aan de beurt. Tot begin april blijven de huidige omleidingen van kracht en blijft de markt elke vrijdag in de Marcel Félicéstraat plaatsvinden.
De afwerking van het plein zelf loopt nog langer door.


HENRI CARONSTRAAT
In de Henri Caronstraat werden de voorbije maanden twee gescheiden afvoerbuizen en nieuwe voetpaden aangelegd. De woningen werden op de nieuwe leidingen aangesloten. Ook de onderfundering van de weg werd al geplaatst.

Tot eind februari zijn de asfaltcentrales in België nog gesloten. Van zodra het mogelijk wordt om te asfalteren, zal de aannemer de wegfundering afwerken en de twee asfaltlagen (onderlaag en bovenlaag) aanbrengen.

GEMEENTEPLEIN WINKELKANT
De gescheiden rioleringsbuizen worden geleidelijk doorgetrokken richting Joseph Denayerstraat. Aansluitend wordt het wegdek vernieuwd. In februari begint de aanleg van de nieuwe voetpaden.

Om de hinder voor voetgangers en handelszaken zoveel mogelijk te beperken, zullen deze werken in verschillende kleine deelfases gebeuren.

In elke deelfase zal de aannemer als volgt te werk gaan:
1. Aanleg van de twee rioleringsbuizen.
2. Aansluiting van de aangrenzende gebouwen op de nieuwe, gescheiden rioleringsbuizen.
3. Aanleg van de onderfundering op de weg en plaatsing van goten.
4. Aanleg van de wegfundering.
De voetgangers kunnen tijdens de hiervoor opgenoemde werken het bestaande voetpad blijven gebruiken.
5. Het bestaande voetpad wordt uitgebroken en heraangelegd.
De voetgangers zullen op dat moment via de nieuwe wegfundering en bruggetjes de handelszaken kunnen bereiken. De omweg wordt duidelijk aangeduid en door te werken in kleine fases blijft het omlopen beperkt.

In de eerste twee deelfases kunnen de voetgangers tijdens de werken aan het voetpad de groene lijnen en stippellijnen volgen:Aan iedereen wordt gevraagd om niet over de pas aangelegde voetpaden te lopen en de aangebrachte signalisatie te respecteren.

Als alles verloopt zoals gepland, zullen begin april de riolering tot aan de Joseph Denayerstraat en het voetpad aan de kant van de winkels klaar zijn. Vanaf dan zal er verder gewerkt worden op het kruispunt met de Joseph Denayerstraat en in de Marcel Félicéstraat.

GEMEENTEPLEIN ZELF
Tot eind februari wordt er nog gewerkt aan het bufferbekken.

Vanaf begin maart worden het plein bovenop het bufferbekken en het voetpad aan de voet van de kerk aangelegd in dezelfde Argentijnse porfiersteen als de voetpaden aan de overkant en in de Henri Caronstraat. Visueel zullen het pleingedeelte en het voetpad aan de kant van de kerk één geheel vormen.
De bovenkant van het plein (kant Wereldwinkel) wordt in een later stadium als parking ingericht.

EXTRA
De Watergroep zal vanaf 13 februari de toevoerleiding van het drinkwater herstellen die eind oktober beschadigd raakte en waarvoor een tijdelijke noodverbinding werd gemaakt. Voor deze herstellingswerken, die ongeveer twee weken in beslag zullen nemen, dient de parking aan het Nerocafé afgesloten te worden.

Aansluitend zal Van Hoeyveld, de aannemer van de rioleringswerken, de parking aan het Nerocafé heraanleggen. Rond half april zullen ook deze werken achter de rug zijn en zal de parking weer opengesteld kunnen worden.

De verkeerslichten op het kruispunt worden vernieuwd en vervangen door led-lichten.

Op het Gemeenteplein worden, op vraag van de brandweer, twee nieuwe bovengrondse brandkranen geplaatst.

De ruimte onder de nieuwe kerktrap wordt door Eandis ingericht als gascabine. Op het nieuwe plein worden voor de markt, de kermis of andere evenementen elektriciteitskasten geplaatst.

KERKBEZOEK
De kerk is momenteel nog langs weerszijden toegankelijk. Vanaf begin maart zal ze enkel via de toegangsweg aan de kant van de pastorij bereikt kunnen worden.

VRIJDAGMARKT
De markt zal tot begin april in de Marcel Félicéstraat plaatsvinden. Daarna verhuist ze naar de J. B. Charlierlaan, rechtover de gemeentevijver.

VERKEER
Het huidige circulatieplan blijft tot begin april behouden, ook voor de bussen van De Lijn.

PARKEREN
De parkings op het Gemeenteplein en in de Marcel Félicéstraat, Joseph Denayerstraat en Felix Sohiestraat blijven beschikbaar tot begin april.

De parking aan het Nerocafé is vanaf 13 februari tot half april afgesloten.


Info?
www.hoeilaart.be/werken-gemeenteplein

Vragen of problemen?
Bel of mail naar:
• technische dienst, tel. 02 658 28 70, technischedienst@hoeilaart.be
• Kris Lahaye, diensthoofd technische dienst, gsm 0497 47 71 81
• Maxim Corten, werfleider Van Hoeyveld, gsm 0491 39 48 26, maxim@vanhoeyveld.be


Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 10-02-17 • Uur: 13u28

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur