Fusie is meer dan een verhaal van centen

HOEILAART - 03-04-17 - Op de vorige gemeenteraad heeft CD&V Hoeilaart zich ook uitgesproken tegen een mogelijke fusie met Overijse. We hebben er op de gemeenteraad wel op aangedrongen dat we een betere en bredere samenwerking met Overijse willen . De gemeenteraad heeft ons daarin gevolgd en heeft dit in het antwoord aan Overijse opgenomen.
Er zijn inderdaad nog heel wat domeinen waarin we met onze buurgemeente kunnen samenwerken. We denken bijvoorbeeld aan gemeenschappelijke sportinfrastructuur (zwembad, atletiekpiste, turnzaal,….) of aan een betere afstemming van de mobiliteitsplannen. Over deze thema’s hebben we al overlegd met CD&V Overijse.
Waarom dan geen fusie? De enige argumenten, zowel pro als anti, die we tot nu toe gehoord hebben zijn geld en efficiëntie. Dit is uiteraard belangrijk, maar in een Gemeentebestuur zijn ook andere zaken belangrijk. Zo is er al het eenvoudige feit dat de Hoeilaartse bevolking ronduit tegen een fusie is. Als goede democraat moet je dat respecteren. De betrokkenheid van de bevolking bij het beleid vinden wij ook belangrijk. Zouden de hoeilanders zich nog thuis voelen in een grotere bestuurseenheid met Overijse? Als kleinste partner in die fusie twijfelen we daaraan. Zou de eigenheid van de gemeente bewaard blijven? Niet evident. De politieke cultuur in Overijse is bijvoorbeeld totaal anders dan in Hoeilaart. In Hoeilaart heeft CD&V steeds een dialoog nagestreefd met de anderstaligen, in Overijse heeft men eerder gekozen voor een conflictmodel. Ook het verenigingsleven heeft in elke gemeente zijn eigenheid.
Meer efficiëntie is uiteraard goed, maar meer democratie door een grotere betrokkenheid van de bevolking is dat ook. CD&V Hoeilaart gaat voor dat laatste!

Alain Borreman,
Voorzitter CD&V Hoeilaart

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 03-04-17 • Uur: 05u03

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur