Landinrichting IJsevallei

HOEILAART - 26-04-17 - HOEILAART - De schaarse open ruimte in Vlaanderen heeft vele functies: waterberging, voedselproductie, natuurbeleving, recreatie, … Open ruimte is cruciaal voor de toekomst. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft daarom samen met de gemeenten Hoeilaart en Overijse het project Landinrichting IJsevallei opgestart om op verschillende locaties de open ruimte te versterken.

LANDINRICHTING IJSEVALLEI
Hoeilaart en Overijse hebben nog veel natuurlijke en landschappelijke troeven. Door die open ruimtes robuust in te richten, kunnen ze beschermd worden tegen de oprukkende verstedelijking, en worden er nieuwe kansen gecreëerd voor recreatie, natuur, betere waterbeheersing en lokale landbouw. Een landinrichtingsproject realiseert groene ruimtes met wandelpaden, waarin de buurtbewoners aangenaam kunnen vertoeven.

Het project Landinrichting IJsevallei wil onder meer het natuurreservaat Ten Trappen-Paardenwater uitbreiden, de IJse en de Nellebeek natuurlijker inrichten, en meer dan negen kilometer nieuwe wandelpaden in landbouw- en groengebied aanleggen.

OPENBAAR ONDERZOEK
Om al deze acties uit te voeren, moet eerst een landinrichtingsplan opgemaakt worden met een beschrijving van de maatregelen. Over het ontwerp van dat plan organiseert de gemeente nu een openbaar onderzoek. Dat wil zeggen dat iedereen het rapport kan inkijken en nog zijn opmerkingen en eventuele bezwaren kan overmaken, alvorens het in een definitievere vorm wordt gegoten.

Van 4 mei tot en met 1 juni kan je hiervoor terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening, die zich op de eerste verdieping van de kasteelhoeve bevindt. Openingsuren: van maandag tot vrijdag, van 8.15 uur tot 12 uur en op afspraak (tel. 02 658 28 78).
Het rapport staat ook online op www.hoeilaart.be/landinrichtingsplan-ijsevallei.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over het ontwerpplan moeten voor 2 juni worden toegezonden aan de dienst Ruimtelijke Ordening, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.

INFOVERGADERING
Om het ontwerp-landinrichtingsplan toe te lichten, organiseert het gemeentebestuur een informatieavond. De Vlaamse Landmaatschappij komt er het plan voorstellen en de vragen uit het publiek beantwoorden.

• Wanneer? Dinsdag 16 mei, om 19 uur.
• Waar? GC Felix Sohie (cafetaria).

INFO: dienst Ruimtelijke Ordening – tel. 02 658 28 78 – ruimtelijkeordening@hoeilaart.be –www.hoeilaart.be/landinrichtingsplan-ijsevallei

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 26-04-17 • Uur: 06u18

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur