Kappingen in het Zoniënwoud

HOEILAART - 22-05-17 - Waarom worden er bomen gekapt in het Zoniënwoud?

De voorbije maanden werden opvallende kappingen uitgevoerd in het Zoniënwoud. Opvallend, want erg zichtbaar vanop de snelwegen die het woud doorkruisen. Maar ook elders in het woud wordt regelmatig gekapt en stellen mensen zich de vraag waarom al die bomen tegen de grond gaan.

HET LIFE+ OZON-PROJECT EN HET ECORASTER
Het uitzicht langs beide kanten van de Ring en de E411 is op korte tijd sterk gewijzigd. Tussen Groenendaal en Waterloo wordt naarstig gewerkt aan een ecoduct. Dat maakt deel uit van het Europese Life+ OZON-project dat de versnippering van het Zoniënwoud wil tegengaan. Het ecoduct moet de dieren veilig naar de overkant brengen.

Om te vermijden dat er toch dieren op de snelweg sukkelen, plaatsen de projectpartners over een afstand van 25 km aan beide kanten van de snelweg een ecoraster. Dat is een hekwerk van twee meter hoog. Voor dat ecoraster moeten er bomen sneuvelen.

Van de gelegenheid wordt gebruikt gemaakt om meer bomen te kappen dan strikt nodig en een brede bosrand aan te leggen. Zo kan een ander biotoop aangelegd worden en wordt tegemoet gekomen aan de Europese Natuurdoelen die in het kader van Natura 2000 zijn gesteld (zie verder). In de plaats van de gekapte bomen, komen er diverse struiken, de ideale habitat voor heel wat bosbewoners.

Ten slotte werd met deze operatie ook het risico op ongevallen verminderd: de bomen naast de snelweg begonnen op veel plaatsen een gevaar te vormen in geval van storm.

BOSBEHEER: WERKEN AAN BOSBEELDEN
De werven van het Life+ OZON-project die het laatste jaar voor de meest zichtbare kappingen hebben gezorgd, zijn eenmalige ingrepen. Elk jaar wordt er gekapt, in het kader van andere doelstellingen.

Bosbeheerders werken actief aan de samenstelling en de structuur van het bos, die samen het landschapsbeeld bepalen. Het typische plaatje van het Zoniënwoud met de rijzige beuken, is het resultaat van de keuze voor de beuk als productieve waardevolle boomsoort vanaf zowat 250 jaar geleden.

Welke bosbeelden vandaag worden nagestreefd wordt vastgelegd in beheerplannen. Die plannen voorzien voor een lange periode (20 tot 25 jaar) welke boomsoorten bevorderd of benadeeld worden, welke delen van het woud sneller gekapt worden, of kleinere of grotere oppervlakten worden gekapt, of waar er helemaal geen kappingen meer gebeuren.
In het Vlaamse Gewest is voorzien om op enkele plaatsen actiever te kappen en te verjongen, maar tegelijk is ook de oppervlakte waarin geen enkele kapping meer gebeurt, verdubbeld.

De kappingen zijn uiteraard ook een overgang naar de volgende bosgeneratie. Dat kan zijn door ruimte te geven aan de jonge boompjes die er spontaan opschoten, of door de aanplant van nieuwe boompjes. De voorbije winter plantte het Agentschap voor Natuur en Bos 25.000 jonge exemplaren.

ANDERE BIOTOPEN SCHEPPEN
In een beperkt aantal gevallen wordt gekapt om plaats te ruimen voor een andere vorm van natuur. Die keuzes passen in de Europese natuurdoelen voor het Natura 2000-netwerk. Aan de Ketelheide, nabij de Dronkemansweg in Overijse bijvoorbeeld, wordt opnieuw heide gecreëerd. Het toponiem wijst erop dat die heide er vroeger ook is geweest.

Op andere plaatsen kappen we een zone vrij om de rand van het bos minder 'hard' te maken. In plaats van een steile overgang tussen de zone buiten het bos en het woud zelf, komt er een geleidelijke overgang met struikachtigen. Langs de Sparrebosstraat in Hoeilaart werd zo'n bosrand gerealiseerd, maar ook langs de snelwegen komt een meer geleidelijke overgang.

DE HOUTOOGST
Ook houtproductie blijft een doelstelling van het bosbeheer. Hout is een waardevolle grondstof en het Zoniënwoud is van oudsher leverancier van kwaliteitshout. Uiteraard bepalen de natuurdoelen en de recreatie de randvoorwaarden, vandaag veel meer dan vroeger. Jaarlijks wordt in het hele Zoniënwoud samen ongeveer 15.000 tot 20.000 m³ hout geoogst. Dat is minder dan er bijgroeit, wat mooi illustreert hoe productief de gronden in onze streken zijn.

STRENGE VOORWAARDEN
Belangrijk is wel dat alle kappingen aan strenge voorwaarden zijn onderworpen en grondig worden opgevolgd. Volgens het beheerplan wordt op elke plaats in het bos slechts om de 8 jaar gekapt. Ook in de lente krijgt het bos respijt: van april tot juni liggen de exploitaties stil in de zogenaamde 'schoontijd'.

Wie als bosexploitant aan de slag wil moet een erkenning verkrijgen. En wie zich niet aan de regels houdt, kan die ook weer verliezen. Het nauwgezet organiseren en opvolgen van de kappingen is een van de vele belangrijke opdrachten van onze boswachters.

MEER WETEN?
Via de website www.zonienwoud.be blijf je op de hoogte van de voornaamste projecten en initiatieven in het woud.

Er bestaat ook een elektronische nieuwsbrief e-zoniën die je regelmatig informeert over het reilen en zeilen. In de twee laatste nieuwsbrieven werd bijvoorbeeld aandacht geschonken aan de vraag 'waarom kappen we bomen?'.

Abonneren kan via:
Ir. Patrick Huvenne, regiobeheerder
Vlaamse Overheid
AGENTSCHAP NATUUR & BOS
Beheerregio Groenendaal
Duboislaan 14, 1560 Hoeilaart
Tel. 02 658 24 60
www.zonienwoud.be
www.natuurenbos.be

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 22-05-17 • Uur: 14u34

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur