Energetische Quickscans

HOEILAART - 24-05-17 -
Gratis doorlichting van energieverbruik in oudere woningen

HOEILAART - De CO2-uitstoot in Hoeilaart is voor 51,03 procent afkomstig van de ‘huishoudens’. Wil Hoeilaart dat cijfer terugdringen, dan is energiezuinig bouwen en verbouwen een must. Aan bewoners en eigenaars van een oudere woning wil de gemeente nu de mogelijkheid bieden om hun woning gratis energetisch te laten doorlichten, zodat ze, op basis van een deskundig advies, doelgericht aan de slag kunnen gaan.

KLIMAATACTIEPLAN EN PREMIE
Op 23 november 2015 keurde de Hoeilaartse gemeenteraad het gemeentelijk Klimaatactieplan goed. Met dat plan wil het gemeentebestuur tegen 2020 de CO2-uitstoot in Hoeilaart met 20 procent verminderen. Dat kan alleen wanneer alle inwoners een inspanning doen om onder meer hun woning energiezuiniger te maken.

Om de Hoeilanders te stimuleren energiebesparende bouw- en verbouwingswerken uit te voeren, werd op 1 januari 2016 een gemeentelijke premie ingevoerd. Wie de werken uitvoert op basis van een energiescan, kan daarbij op een extra premie rekenen.

ENERGETISCHE QUICKSCANS
Het gemeentebestuur wil nu nog een stapje verdergaan. In de vergadering van 22 mei 2017 keurde de gemeenteraad het voorstel goed om voor oudere woningen gratis energetische quickscans aan te bieden, uitgevoerd door een Hoeilaarts bedrijf dat op basis van een aanbestedingsprocedure geselecteerd werd.

Bewoners of eigenaars van oudere woningen kunnen op kosten van de gemeente en door de energiedeskundige die door de gemeente werd aangesteld, een quickscan van hun woning laten uitvoeren. Deze doorlichting brengt de zwakke punten van de woning op vlak van energieverbruik in kaart, en stelt verbeteringsmaatregelen voor.

De lijst van woningen die in aanmerking komen om gescreend te worden, wordt door de milieudienst opgemaakt op basis van het bouwjaar van de woning en in functie van het beschikbare budget. De oudste woningen krijgen voorrang. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd.

Eigenaars en bewoners van oudere woningen die voor deze ondersteuning in aanmerking komen, krijgen binnenkort een brief in de bus. Wie interesse heeft, kan door middel van het bijgevoegde formulier een aanvraag voor een gratis energetische quickscan indienen. De aanvraag kan ook online ingediend worden op www.hoeilaart.be/energetische-quickscan. Binnen de 30 dagen, zal de milieudienst de aanvrager voor verdere afspraken contacteren.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 24-05-17 • Uur: 09u32

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur