Gratis parkeren tot een half uur

TERVUREN - 12-12-17 - Tervuren breidt gratis parkeren uit tot een half uur

Vanaf 2 januari wordt het eerste gratis kwartier verlengd tot een half uur. Daarna geldt (proportioneel) het tarief van 1 euro per schijf van 30’. Ook in de ondergrondse parking Markt en in de zone Park zal een eerste schijf van 30 minuten gratis parkeertijd gelden, maar verder veranderen de prijzen niet.

In januari 2016 voerde het gemeentebestuur een compleet nieuw parkeerbeleid in voor het centrum, dat al jaren te lijden had onder de toenemende parkeerdruk. De bedoeling was om langparkeerders uit de straten van het centrum af te leiden naar gratis randparkings of de ondergronds parking Markt, die bewust zeer schappelijke prijzen hanteert. In het handelscentrum kunnen winkelende klanten terecht in een betalende zone om rotatie maximaal te stimuleren.

Positief voor handelsleven

Burgemeester Jan SPOOREN benadrukt het belang van een attractief handelscentrum, en is verheugd vast te stellen dat het bestuur met deze maatregel kan tegemoetkomen aan een wens van velen. “We overwogen al geruime tijd om deze maatregel toe te passen, maar wensten niet over één nacht ijs te gaan. We hebben ons nieuwe parkeerbeleid dan ook eerst grondig geëvalueerd, samen met het parkeerbedrijf en de raad voor lokale economie. Door het succes van de ondergrondse parking kunnen we de gratis parkeertijd verlengen, zonder het gezond financieel evenwicht van het parkeerbeleid in gevaar te brengen, en zonder de belastingbetaler hiervoor te laten opdraaien. We zijn ervan overtuigd dat de verlenging van de gratis parkeerduur tot een half uur nog meer mensen zal aanzetten om ons handelscentrum te bezoeken. Voordelig voor onze eigen burgers en een welgekomen duwtje in de rug van onze lokale handelaars, die toch in grote mate de aantrekkelijkheid van onze gemeente bepalen.”

Meer parkeerplaatsen voor bewoners

Schepen van mobiliteit Mark VAN ROY is tevreden nu de evaluatie uitwijst dat de nieuwe visie rond parkeren in het centrum van Tervuren ook effectief werkt. «We merken dat er in de oude kern meer parkeermogelijkheden zijn voor onze inwoners door het invoeren van de blauwe zone met bewonerskaarten. Daarnaast leidt het betalend parkeren in de handelsstraten tot snellere rotatie, en is er bijna altijd plaats voor de klanten van onze lokale handelaars. Door enerzijds het gratis kwartier uit te breiden naar een half uur, ook in de ondergrondse parking en anderzijds de prijzen voor het ondergronds parkeren niet te verhogen, zetten we nog meer automobilisten aan om ondergronds te parkeren. We vergeten daarbij zeker ook niet de fietsers die aan een zeer lage abonnementsprijs hun fiets in een beveiligde stalling kwijt kunnen en dit zowel in de ondergrondse parking Markt als in de nieuwe stalling die net is afgewerkt in de Moestuin”.

Handelaars tevreden

Schepen voor lokale economie Jan TRAPPENIERS: “De uitbreiding beantwoordt aan een reële behoefte en wordt volledig ondersteund door de vereniging van handelaars uit het centrum. Zij zijn zeker vragende partij om maximale parkeermogelijkheden te creëren voor hun winkelende klanten. Mijn ervaring is dat de handelaars dan ook tevreden zijn met het gevoerde parkeerbeleid. We zullen dit parkeerverhaal zeker verder blijven evalueren”.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 12-12-17 • Uur: 06u39

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Tervuren

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur