Beveren krijgt opwaardering in voorjaar

ROESELARE - 18-01-18 - Na het paasbouwverlof krijgt het centrum van Beveren een make-over. Met
dit project zal het centrum vergoenen, toegankelijker zijn voor alle
(weg)gebruikers en de identiteit van Beveren versterken. De uitvoering
van dit project zal in verschillende fasen gebeuren. Een opwaardering
onder de vorm van een groener en frissere dorpskern kadert meteen ook in
de visie van de stad waarbij wordt ingezet op een aantrekkelijk en
groener Roeselare.

Beleef Beveren

Met de opwaardering van het centrum van Beveren, wil het stadsbestuur
van Roeselare ruimte creëren voor belevingsgroen en de dorpskern
toegankelijker maken voor elke weggebruiker. Dit gaan we doen door de
beschikbare ruimte optimaal in te vullen om zo tot een aangenaam
leefbeeld te komen.

Momenteel is het plein tussen de kerk en de Beversesteenweg volledig
verhard. Stad Roeselare wil de kern van Beveren op een duurzame manier
vergroenen. De huidige bomen blijven behouden en zullen gezelschap
krijgen van enkele nieuwe, in combinatie met andere verticale
beplanting. Daarnaast wordt er een variatie aan lage beplanting voorzien.

Een tweede aspect is de toegankelijkheid van de dorpskern. Hierbij is
zeker aandacht voor de zwakke weggebruiker! Brede, obstakelvrije
wandelzones zijn hier een voorbeeld van. Voor mensen met een visuele
beperking worden er verschillende ankerpunten ingebouwd.

Vlot begaanbare en bereikbaar dorpskern

De huidige wegen in het centrum van Beveren bestaan uit gekleurd
printbeton. Doordat de beton niet in de massa was gekleurd, is de
wegenis door de jaren heen sterk verkleurd en verweerd. Daarom zal het
printbeton vervangen worden door een nieuwe en duurzame laag asfalt.

De aanleg van de wandel- en groenzones zullen gefaseerd aangepakt
worden, zodat de aanleg hiervan naadloos op elkaar aansluit en de hinder
beperkt blijft. Ook het aantal parkeergelegenheden wijzigt niet en de
locaties blijven behouden. Op verschillende plaatsen in de dorpskern
worden extra fietsenstallingen voorzien.

Een frisser, groener en toegankelijker centrum van Beveren zal zeker een
meerwaarde zijn voor de aanwezige horecazaken én de jaarlijkse kermis in
Beveren!

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 18-01-18 • Uur: 11u15

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Roeselare

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur