SilvaTerra?

OVERIJSE - 03-02-18 - SilvaTerra? Goed, maar graag een versie 2.0.


Op 7 december 2017 ondertekenden 8 burgemeesters uit de Brusselse zuidrand het samenwerkingsverband SilvaTerra. SilvaTerra wil het traject R0-Oost van de Brusselse ring volledig teruggeven aan het Zoniënwoud door het te ondertunnelen en te overkappen. Op die manier zou het Zoniënwoud terug één kunnen worden.

Mobiliteitsoplossing?

De initiatiefnemer en burgemeester van Hoeilaart presenteert het idee als een milieuproject. Daar kunnen we als milieuvriendelijke progressieven alleen maar achter staan, maar… wat als je het ook zou koppelen aan een duurzame oplossing van het mobiliteitsprobleem?


Het is volgens ons een gemiste kans om de haalbaarheidsstudie van dit idee te beperken tot natuur en autoverkeer. Dit zal de mobiliteit in en rond onze gemeenten niet verbeteren. Het initiatief van de burgemeester om met buurgemeenten – over de gewestgrenzen heen – te overleggen over gemeenschappelijke uitdagingen, is zonder meer knap. Dat zouden we meer moeten doen. Laat ons nu samen overleggen om ook onze gedeelde mobiliteitsproblemen aan te pakken.


Grensoverschrijdende mobiliteitsstudie

Waarom combineren we de haalbaarheidsstudie niet met een grondige mobiliteit- en impactstudie? Met een sterke focus op fietsnetwerken en openbaar vervoer – ook op de mogelijkheden die de metro kan bieden. “Eerder lanceerde Groen al het idee om de E411 te overkappen en een snelle strook voor openbaarvervoer in te voeren”, aldus Peter Lombaert, Groen Overijse.
En, met een permanent overlegplatform tussen gemeenten en gewesten zodat mobiliteitsingrepen – eindelijk – niet meer stoppen bij de gemeenten en gewestgrenzen, maar grensoverschrijdend kunnen worden bekeken?


“We zijn ervan overtuigd dat we dit project meer kans op slagen geven door er ook een mobiliteitsproject van te maken”, vertelt Julie Vanstallen van PRO Hoeilaart. “Het natuuraspect is fantastisch, maar onvoldoende. Je kan de mobiliteitsproblemen niet gewoon onder de grond steken. Die moet je aanpakken. De bewoners ten zuiden van Brussel hebben nood aan concrete en duurzame mobiliteitsoplossingen. Aan fietssnelwegen tussen Waver en Brussel. Aan een werkend GEN-tracé, met voldoende en frequente (snelle) treinen per uur. Aan slimme parkings langsheen de E411 met efficiënte aansluitingen op snel en stipt openbaar vervoer. Hiervoor is overleg tussen de gemeenten en gewesten noodzakelijk en daar kan deze studieopdracht toe bijdragen. ”


Kortom, onze partijen pleiten voor een echte investering in een duurzaam project dat biodiversiteit en mobiliteit verzoent zodat onze gemeenten gezonder (minder fijnstof!) worden, samen met het Zoniënwoud.


Deze personen en partijen ondertekenden dit persbericht:

· Sylvie Gahy, namens PRO Hoeilaart

· Alain Trussart, namens ECOLO Waals-Brabant

· Jos Bertrand, namens Sp.a. Watermaal-Bosvoorde

· Peter Lombaert, namens Groen Overijse

· Bernard Buntinx, namens ECOLO Rixensart

· Luc Robijns, namens Groen Huldenberg


Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 03-02-18 • Uur: 06u16

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur