Vernieuwde Sportraad: iedereen zijn zeg

OVERIJSE - 28-12-18 - De Sportraad zoekt nieuwe leden die zich willen inzetten om het gemeentelijk sportbeleid, de lichamelijke opvoeding en de sportieve vrijetijdsbesteding in Overijse te bevorderen.

Overijsenaren die lid willen worden van de vernieuwde Sportraad en zo het gemeentebestuur willen adviseren, kunnen zich kandidaat stellen voor eind januari 2019.

Bij aanvang van de nieuwe lokale legislatuur wordt de sportraad opnieuw samengesteld en zijn werking vernieuwd.


Wat verandert er?

Vanaf 2019 kunnen ook privé-organisaties, fitnesscentra, leerkrachten lichamelijke opvoeding, fietsers en andere (sportieve) burgers lid worden van de vernieuwde sportraad.

Het is dus niet langer nodig om verbonden te zijn aan een sportvereniging om je aan te sluiten bij de sportraad. Iedere sportliefhebber kan zich kandidaat stellen.

De vernieuwde Sportraad kan advies geven over concrete zaken zoals de aankoop van gemeentelijk sportmateriaal, verbeterpunten voor de sportinfrastructuur, de sportjaarkalender of het plannen van sportevenementen. Ook het sportbeleid zelf komt aan bod: Wat zijn de sportprioriteiten voor de komende jaren? Welke nieuwe infrastructuur moet Overijse bouwen? Met welke initiatieven kunnen we sport bij kinderen en senioren stimuleren? Door een open debat te voeren, kan iedereen zijn stem laten horen en heeft iedereen inspraak.

Een aantal voordelen die waren verbonden aan het lidmaatschap van de vorige Sportraad wordt overgeheveld. Sportverenigingen zullen in de toekomst moeten voldoen aan het gemeentelijke erkenningsreglement indien ze van deze voordelen willen blijven genieten, zoals goedkope gemeentelijke sportinfrastructuur, gratis vergaderruimte en financiële ondersteuning bij aankoop van bekers en trofeeën.


Sportplatform en kernbestuur

Samen met de vernieuwde werking van de Sportraad maken de gekende organen ‘raad van bestuur’ en de ‘algemene vergadering’ plaats voor een ‘kernbestuur’ en een ‘sportplatform’.

Het kernbestuur is het hoogste orgaan van de Sportraad. De leden hiervan worden verkozen door het sportplatform. In het kernbestuur zetelen minstens een (onder)voorzitter, secretaris en een penningmeester. De leden van het kernbestuur hebben een grotere verantwoordelijkheid, bereiden de vergaderingen voor en beheren o.a. ook de jaarrekening.

Het sportplatform is het brede inspraakorgaan en komt minstens twee keer per jaar samen.

Elk lid kan ook zelf agendapunten aanreiken. Het is een toegankelijke structuur waarin je als lid niet verplicht bent om elke vergadering aanwezig te zijn.

Sportverenigingen of andere organisaties kunnen ook meerdere leden sturen.


Lid worden?

Stel je kandidaat als lid van de vernieuwde Sportraad voor eind januari 2019 via sportdienst@sporeo.be.

Daarna wordt je op de hoogte gehouden van de vergaderdata en agenda.

Ben je ook kandidaat voor het kernbestuur? Meld dit dan zeker ook in je kandidatuur.

De eerste vergadering van het sportplatform vindt plaats op maandag 25 februari 2019.

Meer informatie vind je op www.sporeo.be of via de Sportdienst op t 02 686 90 20.Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 28-12-18 • Uur: 08u58

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur