Terug meer diefstallen in woningen

OVERIJSE - 04-02-19 - Bij het terugblikken op het laatste trimester van 2018 moeten we spijtig genoeg vaststellen dat het aantal diefstallen in onze politiezone opvallend de hoogte is in gegaan.
In de donkere periode oktober - december 2018 registreerde de politiezone in totaal 157 diefstallen of pogingen hiertoe. Het gaat dan voornamelijk over inbraken en pogingen tot inbraak in particuliere woningen en in mindere mate in andere gebouwen (winkels, loodsen, …), diefstallen van en in auto’s , fietsen en sommige andere diefstallen. In totaal leverde in 5,2% van de gepleegde feiten de ANPR-camera’s een nuttige onderzoekspiste op. Slechts in 3,8 % van de gepleegde feiten werden de verdachten gevat.
Als we echter het ganse jaar overschouwen kunnen we stellen dat bij de in totaal 423 vastgestelde feiten van diefstallen (inclusief pogingen) in 18 % van de dossiers een nuttige onderzoekspiste kon bewandeld worden en in 10,6 % daders gevat werden. Een mooi cijfer, behaald dankzij volgehouden inspanningen van politiemensen, ondersteund door ANPR-technologie en ondanks capaciteitstekorten waarmee de politiezone, meer bepaald de interventiedienst, sinds enkele maanden te kampen heeft.
Indien we de woninginbraken van naderbij bekijken merken we voor het afgelopen jaar 2018 in onze eerste voorlopige cijfers een lichte stijging (8,5%) ten opzichte van vorige jaren.
Gelukkig bleef het aantal feiten in 41% van de gevallen (85 feiten) beperkt tot een poging tot inbraak! We stelden in Overijse 86 effectieve woninginbraken vast, in Hoeilaart waren dit er 34.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 04-02-19 • Uur: 13u31

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur