Prioriteiten Ring Oost Hoeilaart

HOEILAART - 14-02-19 - De Vlaamse overheid is van plan om ook de oostkant van de Brusselse ring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en de grens met Wallonië, te vernieuwen. Een nieuwe studie bekijkt hoe de verkeerstromen er vlotter kunnen verlopen. Daarbij wordt ook de hulp van de omliggende gemeenten en hun bewoners ingeroepen. Het schepencollege van Hoeilaart heeft alvast zijn feedback gegeven.

Via verschillende kanalen riep het gemeentebestuur de Hoeilanders op om deel te nemen aan de enquête op www.ringoost.be. Ook de gespreksavond met de bewoners die de Werkvennootschap op 5 februari in het GC de Bosuil organiseerde, werd vanuit de gemeente warm aanbevolen. De Werkvennootschap is de organisatie bij de Vlaamse overheid die bevoegd is voor grote en complexe mobiliteitsprojecten.

In een brief aan De Werkvennootschap maakte het college van burgemeester en schepenen nu ook zijn eigen visie en prioriteiten bekend.

1. Inzetten op meer openbaar vervoer en fietsverbindingen
De nood aan alternatieven voor het autoverkeer is momenteel groot, maar zal nog groter worden op het moment dat er aan de ring en de kruispunten gewerkt wordt. Daarom vindt het gemeentebestuur van Hoeilaart het uitrollen van het GEN, betere fietsverbindingen en het inleggen van een trambus noodzaklelijk en prioritair. De werken kunnen pas beginnen wanneer deze alternatieven voorhanden zijn.

2. Aanpak van het Leonardkruispunt (zeker de linksafbeweging)
Op het Leonardkruispunt mag het verkeer komende uit de richting Namen, momenteel niet links afslaan. Om die reden vermijden vele bestuurders het kruispunt en kiezen ze voor (kleine) lokale wegen door Hoeilaart. Zonder herinrichting van het Leonardkruispunt zullen andere aanpassingen leiden tot meer sluipverkeer door Hoeilaart.

3. Complex Brabantlaan en kruispunt Groenendaal
Alvorens het kruispunt in Groenendaal aan te pakken, stelt het gemeentebestuur voor om het op- en afrittencomplex in de Brabantlaan (Jezus-Eik) aan te leggen. Enkel op die manier zullen de Hoeilanders beschikken over een volwaardig alternatief naar en van Brussel wanneer er aan het kruispunt in Groenendaal gewerkt wordt.

4. Aanpassing van de oprit Welriekende
Het gemeentebestuur suggereert om de oprit in Welriekende pas af te sluiten en aan te passen, wanneer de twee vorige op- en afrittencomplexen (Brabantlaan en Groenendaal) in gebruik genomen kunnen worden.

5. Aandacht voor alternatieve tracés tijdens de werken aan R0 in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos.
Voor de werkzaamheden aan de Ring zelf, raadt het gemeentebestuur de Werkvennootschap aan om te overleggen met het Agentschap Natuur en Bos over het eventuele gebruik van de gekapte bosranden als alternatief verkeerstracé tijdens de werken. Het verkeer binnen het huidige gabarit houden, zou een meerkost en een verlenging van de uitvoeringstermijn betekenen.

Het gemeentebestuur pleit er ook voor om het verkeer op de ring zoveel mogelijk ondergronds te brengen of te overkappen waar het kan, niet enkel waar het hoogstnodig is. Dit zal de fiets- en wandelverbindingen drastisch verbeteren en de biodiversiteit in het Zoniënwoud ten goede komen.

Het gemeentebestuur dankt ten slotte de medewerkers van de Werkvennootschap voor het voorbereidingswerk dat al gebeurd is, en wenst hen veel succes bij de uitwerking van dit ambitieuze project.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 14-02-19 • Uur: 10u10

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Hoeilaart

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur