Voetgangers moeten langs gewestweg

NEERIJSE - 18-02-19 - Fietsers en voetgangers die vanuit de Langerodestraat in Neerijse naar het dorpscentrum willen gaan (of het achterliggend fiets- en voetpad langs de leigracht willen bereiken ) hebben tegenwoordig geen andere keuze dan zich op de N253 te begeven, de gevaarlijke kronkelbaan tussen Leuven en Overijse, zonder voetpad of fietspad. De laatste veilige verbinding via het Langerodebos werd jaren geleden immers afgesloten door de natuurvereniging ‘Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud’.

“Nochtans gaat het hier overduidelijk over voetwegen met een openbaar karakter, vermits ze in de Atlas der buurtwegen staan of gedurende minstens 30 jaar als openbare weg gebruikt werden”, aldus buurtbewoner Bart De Lepeleire. “Het is ook wel straf, vervolgt zijn overbuur Roger Vanasbroeck, dat de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud voor het nieuwe pad naast de Leigracht een doorgang gevraagd hebben aan enkele plaatselijke grondeigenaars, maar als één van die eigenaars zelf een recht van doorgang vraagt om zijn eigendom te bereiken, krijgt hij het deksel op de neus.”

Enkele lokale verenigingen – met name de Fietsersbond Huldenberg en de wandelclubs De Vreugdestappers en De Druiventrippers, beide van Huldenberg - voeren nu samen een gerichte actie voor de heropening van afgesloten paden. De actievoerders vragen hierbij geen officieel of verhard fietstraject, enkel de mogelijkheid van doorgang zoals die vroeger mogelijk was. De voorbije maanden was er reeds overleg met het gemeentebestuur en met de conservator van het natuurgebied, maar dat leverde helaas geen resultaat op. De hoop is nu gevestigd op de eigenaars van het Langerodebos, de K.U.Leuven en Natuurpunt vzw, maar die hebben voorlopig nog niet gereageerd. “We wachten nog even af, maar als er van hun kant geen reactie komt, zal er niks anders op zitten dan naar de vrederechter te gaan”, aldus de actievoerders.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 18-02-19 • Uur: 09u39

Auteur: Marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Neerijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur