Koedalhof stelt zijn plannen voor

OVERIJSE - 03-07-20 - Plan Vliegend Hert en Baudouin de Troostembergh stellen de plannen van Koedalhof voor aan buurtbewoners. Plan Vliegend Hert werkt er aan een groene verbinding tussen de Koedalstraat en de Vuurgatstraat. Het landbouwbedrijf wordt hierdoor aantrekkelijker voor verschillende diersoorten.
Sinds 2013 doet Baudouin de Troostembergh met zijn gezin aan artisanale landbouw in Overijse: De koeien, schapen en kippen kweken we op natuurlijke wijze. We kiezen bewust voor kleinschalige productie met de focus op korte keten. Alle producten die we op Koedalhof maken verkopen we lokaal. Door korte keten krijg je als consument verse en kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer zonder dat daar veel transport aan te pas komt.
Naast de duurzame productie is het voor Baudouin belangrijk dat zijn terreinen ook duurzaam en natuurlijk zijn ingericht. Zoals alle inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren kan Baudouin hiervoor beroep doen op Plan Vliegend Hert. Plan Vliegend Hert werkt aan natuurverbindingen rond het Zoniënwoud. Koedalhof vormt de perfecte verbinding tussen het Zoniënwoud en Smeiberg. In dit kader maakte Plan Vliegend Hert een inrichtingsplan op.
De geplande aanplantingen op Koedalhof bestaan voornamelijk uit hagen, struwelen en hoogstambomen. In totaal planten we 6000 struiken en bomen aan. Er komt ook een hoogstamboomgaard met 20 fruitbomen, zegt Baudouin. Op termijn komt er een nattere zone om water te bergen en aan de zuidelijke rand van Koedalhof komt een wandelverbinding tussen de Eikenlaan en de terreinen van het Agentschap voor Natuur en Bos (Koedal) vult Kobe Kiekens van het Strategisch Project Horizon aan.

(vlnr. Kobe Kiekens, Strategische Project Horizon, Baudouin de Troostembergh, Koedalhof met één van zijn zonen en Andreas Baele, Plan Vliegend Hert met op de achtergrond het landbouwbedrijf)
‘Een duurzame inrichting van het landbouwbedrijf maakt het aantrekkelijk voor vele diersoorten. Door nestgelegenheden te voorzien, het voedselaanbod voor wilde dieren te verhogen en bomen en struiken aan te planten. Niet enkel de natuur haalt hier profijt uit, ook voor de landbouwer heeft het voordelen. Zo bieden de hoogstammige bomen in de weides schaduw aan het vee. Daarnaast zorgen bomen voor een ander microklimaat waardoor de weides minder snel zullen uitdrogen. De hagen en de struwelen bieden een woonplaats aan kleine vogelsoorten, vlinders en insecten. De vogels zorgen dat het vee minder last heeft van vliegen of muggen.’ zegt Andreas Baele projectcoördinator van Plan Vliegend Hert.
Projecten zoals het Koedalhof zijn uithangborden voor het beleid dat we in de provincie Vlaams-Brabant voeren, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Bart Nevens. Iedereen kan onze natuur mee helpen ondersteunen. Door ook in je eigen tuin de biodiversiteit te versterken kan je eigen tuin immers deel worden van deze prachtige natuurverbindingen
Wil je graag meer informatie of wil je zelf graag aan de slag in samenwerking met Plan Vliegend Hert? www.planvliegendhert.be.
Plan Vliegend Hert is een samenwerking tussen de gemeenten Hoeilaart, Linkebeek, Overijse, Sint-Genesius-Rode en Tervuren, Natuurpunt Druivenstreek, Natuurpunt Rode-Linkebeek, Natuurpunt CVN, transitiegroep Tomorr(h)ode, Natuurgroepering Zoniënwoud, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant, Natuurstudiegroep Dijleland, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, provincie Vlaams-Brabant, Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Dijleland en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Financiering is in handen van het Agentschap Natuur en Bos en provincie Vlaams-Brabant.

Print      E-mail      Bekijk het fotoalbum          

Datum: 03-07-20 • Uur: 06u41

Auteur: marc • Mail de auteur

Lokaal nieuws uit Overijse

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur