Rechten

Gebruikersrechten

Alle teksten, fotoís, tekeningen, grafieken en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken mogen op geen enkele wijze worden verspreid of gebruikt of overgenomen, tenzij de uitgever hiervoor de reproductierechten heeft verleend. Korte en aanhalingen uit artikels zijn toegelaten tenzij voor commerciÎle doeleinden - hoe of welke dan ook - mits de bron duidelijk wordt vermeld, en zonder dat dit systematisch mag gebeuren.

Privacybeleid

Bij internetbezoek plaatsten wij cookies op de computer van de bezoeker; cookies zijn deeltjes informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst telkens als U naar de site surft. Eerste bedoeling is een vlotter gebruik van de website mogelijk te maken (o.m. doordat bepaalde informatie, bij voorbeeld bij toegangscontrole, niet hoeft te worden herhaald). Cookies kunnen geweerd worden van de harde schijf door deze uit te schakelen; de goede werking van de site kan dan wel niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd. Cookies en log-files laten ook toe de wijze waarop van de site gebruik wordt gemaakt, nader te onderzoeken. In geen geval wordt nagegaan welke informatie een individuele gebruiker bekijkt of afdrukt. Bedoeling is wel, statistische informatie te verzamelen die moet toelaten de website te optimaliseren. Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Verantwoordelijkheid

Wij streven naar een zo correct mogelijke berichtgeving maar kunnen nooit de juistheid van de berichtgeving op de site garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening, via hyperlinks wordt aangeboden kan de uitgever op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. De verantwoordelijkheid voor de artikels en de fotoís berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto. De uitgever stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan de uitgever aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen.

Agenda Hoofdpunten Politiek Sport Cultuur