Bevoegdheden schepenen in Overijse

In vergadering van 13 november 2012 hebben de kandidaat-schepenen de bevoegdheden ingevuld voor de volgende bestuursperiode.

Dirk Brankaer – burgemeester:
Politie, Brandweer, Algemene coördinatie, Informatie, Inspraak, Onthaal, Dorpskernverfraaiing, Intergemeentelijke samenwerking.

Jan De Broyer – eerste schepen:
Vlaams Beleid, Ruimtelijke ordening en woon- en grondbeleid, Milieu en duurzaamheid, Landbouw/Trage wegen.

Kristel Stouffs – tweede schepen:
Onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang, Ontwikkelingssamenwerking.

Leo Van den Wijngaert – derde schepen:
Cultuur, Senioren, Lokale economie, Tewerkstelling, Wijkontmoetingscentra.

Peter Van den Berge – vierde schepen:
Jeugd, Sport, Feestelijkheden/verbroederingen, Toerisme.

Sven Willekens – vijfde schepen:
Openbare werken, Mobiliteit, Gezondheidszorg, Integratie.

Danny De Kock – zesde schepen
Financiën/begroting, Bevolking en burgerlijke stand, Erfgoed/monumenten.

Inge Lenseclaes – OCMW-voorzitter:
Kinderopvang, Welzijn/dienstencentrum.

Dirk Devroey – voorzitter van de gemeenteraad.

Nu de respectievelijke bevoegdheden gekend zijn zal er werk gemaakt worden van het verder uitwerken van de beleidsvisie. Het college van burgemeester en schepenen zal zeker al gedurende de eerste zes maanden van 2013 wekelijks een extra vergadering houden om de meerjarige (tot 2019) beleidsvisie met bijhorend financieel plan uit te schrijven. Decretaal is vastgelegd dat dit belangrijk werkstuk klaar moet zijn en in voege moet treden op 1 januari 2014.

De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad zal plaats vinden op dinsdag 2 januari 2013 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De OCMW raad wordt 5 dagen later geïnstalleerd.

Rubriek: Politiek • Grondgebied: Overijse

Datum: 15-11-12 • Uur: 12u55 • Reporter: olivier • E-mail: olivier@nieuwsclub.be

Bron: http://www.nieuwsclub.be