Nieuw Omnisportterrein in Zaventem

Via het sportbeleidsplan 2008-2013 wil de gemeente Zaventem een kwaliteitsvolle sportomgeving aanbieden zowel voor de competitie sporters als de recreationele sporters. Hierbij werd er de voorbije maanden bijzonder aandacht geschonken aan de kwalitatieve verbeteringen van de groenzone aan de sporthal in Zaventem centrum.
Door de aanleg van het omnisportplein (basket, volleybal, voetbal) op het terrein voor de sporthal kadert dit initiatief eveneens binnen de doelstelling van de stimulering van ‘anders georganiseerde sport’ en promotie van de buurtsport. Dit plein biedt kinderen en jeugd de kans geven om te sporten in hun eigen leefomgeving.
Het gemeentebestuur nam dit initiatief binnen onderstaand kader :
creëren van extra sport- en spelmogelijkheden, in de vorm van een multifunctioneel sportveld in de groenzone rond de sporthal
behouden van de bestaande bomen met een ecologische en landschappelijke waarde
visueel versterken van de toegang tot de sporthal
De kosten zijn geraamd op 300.000€. De aanvang der werken was in augustus 2012 en de werken werden zoals voorzien begin december 2012 succesvol afgerond.

Rubriek: Sport • Grondgebied: Zaventem

Datum: 16-12-12 • Uur: 09u08 • Reporter: zitta • E-mail: zitta@nieuwsclub.be

Bron: http://www.nieuwsclub.be