Wegenwerken in de Tommestraat

Aquafin, Infrax en de gemeente Huldenberg gaan werken uitvoeren in de Tommestraat in Huldenberg. Doel is het afvalwater van ongeveer 440 inwoners uit de Tommestraat gescheiden aan te sluiten op de riolering in de Leuvensebaan. Momenteel komt hun afvalwater en dat van gehucht Tomme nog grotendeels ongezuiverd in een sterfput ter hoogte van de Waversestraat.

Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen vanaf het kruispunt Leuvensebaan-Tommestraat richting Waversestraat. Een gescheiden stelsel betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater zal worden opgevangen. Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Huldenberg en het propere regenwater wordt waar mogelijk geïnfiltreerd in de ondergrond.

Meer info over de timing en fasering krijgt u tijdens de infoavond op donderdag 8 december om 20u in zaal Ter Dijle, Leuvensebaan 313 in Sint-Agatha-Rode. De projectverantwoordelijke van Aquafin en vertegenwoordigers van de gemeente Huldenberg en Infrax zullen de werken toelichten en vragen beantwoorden.

Rubriek: Algemeen • Grondgebied: Huldenberg

Datum: 07-12-16 • Uur: 07u36 • Reporter: Marc • E-mail: marc@nieuwsclub.be

Bron: http://www.nieuwsclub.be