Paddentellers gezocht

Paddentellers gezocht

Natuurpunt Studie organiseert i.s.m. het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie een monitoringsproject van enkele amfibietunnels in Vlaanderen. Dit om de efficiëntie van dergelijke maatregelen verder te onderzoeken. De amfibietunnel onder de Duisburgsesteenweg in Tervuren is daarbij één van de gekozen locaties.

Bij deze monitoring is het de opzet om tijdens de paddentrek (een 30 à 40 dagen in februari/maart) 's morgens de amfibieën in 3 emmers te gaan tellen en vrij te laten. Aan dit project is een afdracht van 1000 € verbonden die ten goede zal komen aan de lokale werking.

Daarom is Natuurpunt Druivenstreek nog op zoek naar helpende handen. Bedoeling is om dit werkje onder zo veel mogelijk vrijwilligers te verdelen zodat de belasting voor iedereen draaglijk is. Wie zich de komende weken (af en toe) ’s morgens kan vrijmaken om even de emmers na te kijken, kan zich melden bij dirk.baksteen@telenet.be. Wie geen ervaring heeft met amfibieën, kan rekenen op de gepaste ondersteuning.

Rubriek: Algemeen • Grondgebied: Tervuren

Datum: 03-02-18 • Uur: 06u10 • Reporter: Marc • E-mail: marc@nieuwsclub.be

Bron: http://www.nieuwsclub.be